Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Werkgroepen

Naast onze betrokkenheid bij de AWA (Academische Werkplaats Autisme) hebben we nog twee werkgroepen:

Werkgroep Wonen
De werkgroep brengt de woonbehoeften van mensen met autisme in kaart en vraagt hiervoor aandacht bij zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij richt zich op volwassenen die zelfstandig kunnen en willen wonen, eventueel met ambulante begeleiding.
De werkgroep Wonen heeft de brochure Autisme Vriendelijk Wonen uitgebracht, en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Woonwijzer Autisme.
Momenteel heeft de werkgroep een slapend bestaan

Werkgroep Werk
De werkgroep richt zich op het bevorderen van het bemachtigen en behouden van passend werk en gezonde werkomstandigheden voor autisten.
Ook deze werkgroep heeft momenteel een slapend bestaan.
Leden van de werkgroep zijn betrokken bij Klankbordgroep voor de Banenafspraak.

Gerelateerde berichten