Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Werkgroep Zorg

Binnen PAS zet de werkgroep Zorg zich in om de zorgverlening aan volwassenen met autisme en een normale tot hogere begaafdheid te verbeteren. Uitgangspunt van de werkgroep is het perspectief van de volwassenen met autisme (cliëntperspectief).   
In 2011 hebben we met een groepje de onderwerpen geïnventariseerd waarmee we aan de slag willen gaan. We zijn inmiddels begonnen met het eerste onderwerp: wat zijn de behandeling-, begeleidings- en ondersteuningsbehoeften van volwassenen met autisme. We zullen ons in eerste instantie concentreren op het inventariseren van deze behoeften onder PAS-leden.

De komende drie maanden houden we ons specifiek bezig met het commentaar geven op de ‘Multidisciplinaire richtlijn ASS bij volwassenen’. Daarnaast ontwikkelen we momenteel een digitale omgeving, zodat de werkgroep ook via internet kan werken.

Voorlopig zullen we elke 3e zaterdagmiddag van de maand bijeenkomen in Ede (provincie Utrecht). De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 18 februari, van 13.30 tot 15.30. Als PAS-lid ben je van harte welkom om een keer te komen kijken en om met de werkgroep mee te doen. Ook kun je via internet meedoen. Daarnaast kun je de werkgroep laten weten wat jij over ons onderwerp denkt.

Voor vragen, opmerkingen, ervaringen en aanmelden voor de bijeenkomst op 18 februari kun je mailen naar wereldmeisje@hotmail.com onder vermelding van ‘PAS werkgroep Zorg’.

Namens de PAS werkgroep Zorg,
Marlies

Gerelateerde berichten