Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Verslag van de ALV van 6 september 2014

In de warme zaal van de Kargadoor drupten de leden geleidelijk aan binnen. Met een kleine vertraging begon uiteindelijk de vergadering, waar zowel de leden als de aspirant-bestuursleden hun plekje hadden gevonden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van  6 september was een drukbezochte ALV, die door velen als een positief keerpunt zal worden gezien.

Merkbaar was dat voorafgaand aan de vergadering een aantal mensen een spannende tijd heeft beleefd, waarbij voelbaar een tweedeling was ontstaan in de ledengroep.
Gelukkig drong het besef bij een ieder door dat deze tweestrijd ook het einde van de vereniging kon betekenen in haar huidige vorm. Dit besef heeft ertoe geleid dat na enige ferme discussie onenigheden werden uitgesproken.

Verheugd constateerde ik dan ook daar waar de ALV uiteindelijk echt over moest beslissen, het kiezen van de nieuwe bestuursleden en het goedkeuren van de geagendeerde stukken, dit een prima verloop kende. Alle zes de kandidaten zijn gekozen, waarmee PAS eindelijk weer een gevuld bestuur heeft.

Wij konden de ALV derhalve positief met een drankje afsluiten en met een gerust hart huiswaarts keren. Er is nog gezellig nagepraat aan de bar en de nieuwe bestuursleden hebben de gelegenheid geregen elkaar wat beter te leren kennen. Positief was dan ook dat verschillenden nieuwe leden die voor de eerste keer aanwezig waren hun weg hebben gevonden binnen PAS.

De notulen van de vergadering zullen op een later moment gepubliceerd worden.

 

Auteur: Alexander

Gerelateerde berichten