A- A A+

In de annalen van PAS bevinden zich enkele verslagen over het ontstaan van de vereniging. In het eerste formele jaarverslag uit 2006 staat opgetekend: “PAS is in 2001 als vereniging begonnen, met als doelen: lotgenotencontact, bewustmaking van de problematiek van normaalbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis, en participatie in besluitvorming rond dit onderwerp.”

Een ander verslag verhaalt van wat daaraan vooraf ging. Mogelijk gemaakt door de digitalisering, computerbezit en de ontwikkeling van het internet in het laatste decennium van de 20e eeuw, vinden diverse mensen met autisme elkaar in een mailinglist op het Autsiderforum. Deze groep was grofweg te verdelen in mensen die meer geïnteresseerd waren in het, het mag niet verbazen, ‘op afstand’ bespreken van de eigen problematiek en mensen die interesse hadden om elkaar ‘in real life’ (IRL) te ontmoeten. Deze IRL groep was progressief en activistisch en wilde de status-quo veranderen.

“Bij diverse deelnemers aan deze mailinglist heerste ongenoegen dat er geen voorzieningen waren voor volwassen mensen met autisme en dat deze mensen werden betutteld door de gevestigde hulpverlening. Volwassen mensen met autisme werden behandeld door een kinderpsychiater, werden niet als volwaardig aangezien, werden benaderd vanuit hun zwakte en hadden geen inspraakmogelijkheden binnen hun behandeling. Op mensen met autisme heeft dat een diepe negatieve impact en bovendien werkt dat als een selffulfilling prophecy. […] PAS werd opgericht als belangenvereniging na een ontmoeting in Utrecht in 2001 van de IRL groep.”

Tussen 2001 en 2004 wordt contact gezocht met de NVA en getracht om tot samenwerking te komen. Uit het jaarverslag 2006: “Wij waren van mening dat de oudervereniging NVA in toenemende mate ook met de problematiek van de volwassenen zou worden geconfronteerd, en daarin konden wij met onze inzichten een belangrijke rol vervullen.” Vanaf januari 2004 vindt de groep formeel onderdak bij de NVA, maar de verhouding blijft stroef. De pogingen om volwassenen met autisme “een belangvolle representatie te geven in de bestuursorganen van NVA” slagen hier en daar in regionale besturen, maar gaan niet ver genoeg en de onvrede blijft.

Op 12 juni 2006 is de oprichtingsvergadering van PAS, waarna negen dagen later de oprichtingsstatuten door de notaris in Nijmegen worden verleden. “De eerste jaren van PAS werden gekenmerkt door idealisme, bevlogenheid en intensieve discussies, een verschijnsel wat gebruikelijk is bij een jonge vereniging die door jongvolwassenen wordt gedragen. Er waren vaak te veel discussies die tot onderlinge wrijving leidde en die niet productief waren.”

In de jaren na de formele oprichting groeit de vereniging flink en dat legt een toenemende druk op het operationele bestuur. De contactdagen, met organisatoren en gastheren en –vrouwen in het hele land was en is de enige activiteit waarvan de last door velen wordt gedragen. Maar de gespreksgroepen, de website, de redactie van de nieuwsbrief en andere activiteiten zijn taken geworden, die vrijwel alleen nog door bestuursleden worden gedaan, naast taken als ledenadministratie, vragen beantwoorden etc. De werkgroep Werk was net weg om Autisme ten Top te worden, de werkgroep Zorg had net een forse bijdrage aan de Multidisciplinaire richtlijn Autisme afgerond en stond op het punt om uitelkaar te vallen en alleen de werkgroep Wonen was stabiel. Kortom, de vereniging stond er niet florissant bij. Een paar gespreksgroepen in je eentje bijhouden gaat wel als vrijwilliger, maar bijna twintig heeft een forse impact op je tijd en energie. Dat geldt ook voor het in je eentje onderhouden van een website als die van PAS, een reguliere nieuwsbrief uitbrengen, de ledenadministratie voeren, enzovoort.

Op de algemene ledenvergadering van 2013 presenteert het nog slechts driekoppige bestuur een aantal opties met “stoppen” als zwartste scenario. Het bestuursvoorstel om opnieuw met de NVA te gaan praten over samenwerking wordt gesteund door de leden. Twee bestuursleden nemen afscheid en er melden zich geen andere bestuurskandidaten. Zo ontstaat een juridisch lastige situatie met slechts één bestuurslid. Gelukkig sprint een aantal leden in de bres en helpt om, als vrijwilliger, diverse bestuurstaken uit te voeren zodat de last niet ondraaglijk zwaar wordt. Ondanks enkele gesprekken met het bestuur van de NVA loopt het contact over samenwerking op niets uit.

Eind 2013 raakt PAS betrokken bij de Academische Werkplaatsen Autisme (AWA) Reach-Aut en een jaar later ook bij de AWA Samen Doen! Een flink aantal leden participeert en het toont ook aan dat de vereniging nog steeds floreert en een functie vervult, ondanks de bestuurlijke problemen.

De ALV van september 2014 kiest een bestuur van zes personen, waarmee de vereniging zich weer herpakt. Aan het einde van dat jaar publiceert de Werkgroep Wonen haar brochure “Autismevriendelijk wonen – Volwassenen met autisme, een vergeten groep op de woningmarkt”.

De daaropvolgende jaren staan in het teken van vereenvoudigen en digitaliseren.

Voorzitters sinds 2001
2001 – 2002 Drs. Karin van den Bosch
2003 – 2006 Frank van Tiel
Statutaire oprichting 
2006 – 2007 Drs. Karin van den Bosch 
2007 – 2012 Paul Hubert 
2012 – 2015 Drs. Arjan Stoffels 
2015 – 2019 Ir. Diederik Weve
2019 -  2020 dr. ing. Emile Heilbron
2020 -  2022 Tammo Michel

De geschiedenis van het logo
Het logo van PAS is ontworpen door Peter Duijsters, grafisch vormgever met autisme. Hij zegt het volgende over het logo.

“Een Ei is een gesloten wereld waar het leven nog in zit opgesloten. Het leven breekt er nog niet uit of komt niet aan de oppervlakte. Natuurlijk is er bij personen die in hun gesloten wereld zitten wel sprake van relaties met andere mensen ofwel Neurotypischen, dat staat immer tegenover elkaar.

Het figuurtje Links is vrij en staat voor de Neurotypische wereld; rechts het figuurtje wat ingesloten is in een omgeving, een Ei-vorm. Dit staat voor de Personen binnen het Autisme spectrum.”

Uit het PAS jaarverslag van 2003 blijkt dat de NVA er op aandringt dat het PAS logo meer in overeenstemming wordt gebracht met dat van de NVA. De drie personen in het NVA logo zijn vervangen door vier PAS-figuurtjes. PAS heeft dit logo gevoerd van 2004 tot en met 2016.

In 2017 is er een nieuw eigentijds logo gemaakt, waarbij de eerdere logo’s als uitgangspunt hebben gediend.

Nieuws

Bestuursleden gezocht - aanmelden tot 25 april 2023

 

Wij zoeken bestuursleden met autisme

Onze vereniging Personen uit het Autismespectrum (PAS) zoekt versterking voor haar bestuur. Wil jij betekenisvol vrijwilligerswerk doen en leren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Specifieke kennis is niet nodig, we zoeken allereerst enthousiasme!

PAS is de landelijke belangenvereniging voor én door volwassenen uit het autismespectrum met een normale tot hoge begaafdheid. PAS stelt het perspectief van de persoon met autisme voorop. Heb je geen autisme en wil je PAS op een andere manier ondersteunen? Ook dan ben je van harte welkom! Stuur een bericht met wat je wilt betekenen voor PAS naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wij:

 • hebben als missie het bevorderen van het welbevinden van personen met autisme;
 • bieden een veilige plek waar je écht onder elkaar kunt zijn, jezelf kunt zijn en erbij hoort;
 • informeren en ontwikkelen kennis over autisme;
 • laten onze stem horen vanuit onze eigen leefwereld en ervaringsdeskundigheid;
 • bieden ruimte voor persoonlijke groei van onze leden.

PAS zoekt mensen die:

 • willen bijdragen aan onze missie;
 • vaardigheden hebben of willen ontwikkelen om PAS draaiende te houden;
 • toegankelijk zijn en ondersteunend voor de actieve leden binnen PAS;
 • als vertegenwoordiger van PAS kunnen fungeren;
 • affiniteit hebben met de activiteiten en de doelgroep van PAS en;
 • breed en toekomstgericht kunnen denken.

Heb of kan je dit nog niet allemaal, maar wil je het graag ontwikkelen? Ook dan ben je meer dan welkom om je aan te melden als toekomstig bestuurslid!

Ervaring opdoen en bijdragen op een manier die bij jou past!

Wat wij bieden:

 • Een organisatie met bevlogen mensen.
 • Een grote groep betrokken vrijwilligers die allerlei activiteiten organiseert.
 • Inspirerende gedachtewisselingen over een zich ontwikkelende vereniging.
 • Een bestuursfunctie die je kunt invullen op een manier die aansluit bij jouw kwaliteiten, beschikbaarheid en belastbaarheid.
 • Vergoeding van onkosten die je maakt voor de vereniging.
 • Ondersteuning:
  • Door oud-bestuursleden die (tijdelijk) beschikbaar zijn voor vragen.
  • Coaching van individuele leden en het bestuur als team (alleen naar behoefte).


Afhankelijk van je capaciteiten is de tijdsinvestering circa 2 tot 4 dagdelen per week
Gemiddeld kost een bestuursfunctie ongeveer 2 tot 4 dagdelen per week. Dit is uiteraard afhankelijk van jouw werkwijze, belastbaarheid, beschikbaarheid en wat er in de toekomst gedelegeerd kan worden aan andere actieve leden. Heb je even wat minder ruimte? Dan los je dat als bestuur samen op.


Wat doet het bestuur zoal:

 • Toezicht houden op het functioneren van de vereniging.
 • Als ondersteuning fungeren voor de leden die activiteiten organiseren, je staat naast de leden.
 • Vergaderen met het bestuur.
 • Minstens één jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) organiseren waar belangrijke beslissingen met de leden genomen worden.
 • Actief uitdragen van de missie en activiteiten van de vereniging.

Meer weten en aanmelden
Geïnteresseerd of vragen? Of ken je iemand die interesse heeft? Neem dan voor 11 april 2023 contact op met: Tammo Michel (voorzitter/secretaris) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanmelden als kandidaat voor het bestuur kan tot 25 april 2023 op hetzelfde mailadres, graag met motivatiebrief en het overzicht van jouw ervaring. Meer informatie over de procedure staat hieronder. Vermeld in je mail dat je je kandidaat stelt voor het bestuur. Je ontvangt uiterlijk eind april een bevestiging van ons dat jouw aanmelding is ontvangen. Indien mogelijk hebben wij met elke kandidaat een kennismakingsgesprek.

Download de volledige vacaturetekst met procedure en toelichting als pdf.

De procedure

Tot 11 april 2023 kun je per mail eventuele vragen stellen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Je richt je mail aan onze huidige voorzitter/secretaris Tammo Michel. Wij zullen ons best doen om vragen zo goed en zo snel als mogelijk per mail te beantwoorden. Daar kan een aantal dagen overheen gaan. Vind je het geen probleem om gebeld te worden, vermeld dan je telefoonnummer en wanneer je bereikbaar bent. Houd er rekening mee dat wij niet beschikbaar zijn op het moment dat jij bereikbaar bent en je het antwoord op jouw vraag toch per mail krijgt.

Uiterlijk 25 april 2023 ontvangen we graag jouw aanmelding als bestuurskandidaat voor PAS!
We ontvangen graag jouw motivatiebrief van maximaal één A4 waarin je jezelf voorstelt en motiveert waarom jij onze mooie vereniging kunt en wilt besturen! Een foto mag, maar hoeft niet.

De leden lezen verder graag:

 • jouw ideeën over de toekomst van PAS en hoe je die verwacht te realiseren;
 • welke bestuursfunctie jouw voorkeur heeft: voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid;
 • welke eerdere ervaring je hebt opgedaan door bijvoorbeeld opleiding, werk of bestuurslid bij een andere organisatie. Jouw ervaring mag je in een afzonderlijk document opnemen. Een uitgebreid CV is niet wenselijk, eventueel neem je een link op, bijvoorbeeld naar jouw LinkedIn-profiel.

Stuur jouw aanmelding naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met jouw motivatiebrief en het overzicht van jouw ervaring als bijlage. Vermeld in je mail dat je je kandidaat stelt voor het bestuur. Je ontvangt uiterlijk eind april een bevestiging van ons dat je documenten zijn ontvangen. Indien mogelijk hebben wij met elke kandidaat een kennismakingsgesprek.

Let op! Zet je contactgegevens in de mail. Neem geen adresgegevens of telefoonnummer(s) op in de documenten, omdat we jouw documenten delen met onze leden zodat zij zich kunnen voorbereiden op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Bestuursleden worden door de ALV van PAS gekozen. Jouw motivatie en overzicht van ervaring sturen we met de overige ALV-stukken naar onze leden. Onze statuten bepalen dat de ALV 'bestuursleden' kiest voor een periode van 3 jaar. Je wordt dus niet in functie gekozen. Bestuursleden van PAS bepalen onderling wie welke functie/takenpakket krijgt. Na die 3 jaar mag je je één keer direct herverkiesbaar stellen.

Op dit moment hebben we nog geen datum voor de ALV waarin het bestuur zal worden gekozen. Dat hangt onder meer af van het aantal ontvangen aanmeldingen. Wel stellen we het bijzonder op prijs als je bij deze ALV aanwezig kunt zijn. Zodra we een datum voor de ALV hebben vastgelegd, informeren we alle kandidaten hierover. Alle kandidaten (ook niet-leden) ontvangen een uitnodiging voor de ALV met de ALV-stukken. Tijdens de ALV krijgen de leden ruim de gelegenheid om bestuurskandidaten te bevragen.

 

Wat doet het bestuur van PAS?

 

Lees meer...