Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Veranderingen in de langdurige zorg

Veranderingen in de langdurige zorg

alt

Datum: dinsdag 13 december 2011

Tijd: van 15.00 tot 17.30 uur

Plaats: Orpheus, Apeldoorn

 

 • – Meer handen aan het bed?
 • – Minder regels in de zorg?
 • – PGB alleen nog voor mensen met een verblijfsindicatie?

  In voor zorg!
   en Zorgbelang Gelderland nodigen u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de langdurige zorg.

  Zorgbelang Gelderland organiseert deze bijeenkomst samen met In voor zorg!, een stimuleringsprogramma voor organisaties in de langdurige zorg. In voor zorg! is opgezet door Vilans, kennisorganisatie op het gebied van langdurende zorg, en het ministerie van VWS.

  Tijdens deze middag zullen vertegenwoordigers van het ministerie van VWS het beleid van VWS en daarmee de (voorstellen voor de) veranderingen in de wetgeving toelichten. Sprekers zijn in ieder geval Anno Pomp, coördinator strategie ministerie van VWS, en Peter Kruithof, beleidsmedewerker ministerie van VWS.

  Na een plenaire inleiding over de veranderingen in de langdurige zorg, zijn er drie deelsessies die tegelijkertijd plaatsvinden. Bij de registratie op de bijeenkomst kunt u ter plekke uw keuze voor één van de deelsessies kenbaar maken. Per sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

  Datum, tijd en plaats

  Dinsdag 13 december
  15.00 tot 17.30 uur
  Schouwburg en Congrescentrum Orpheus

  Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn

  Programma

  14.30 – 15.00 Ontvangst met koffie en thee
  15.00 – 15.05

  Opening en welkom

  Eric Verkaar, directeur Zorgbelang Gelderland

  15.05 – 15.20

  ‘Veranderingen in de langdurige zorg’

  Anno Pomp, ministerie van VWS

  15.20 – 15.55 Mogelijkheid tot het stellen van vragen
  15.55 – 16.15 Pauze
  16.15 – 17.15

  Deelsessies:

  1. Handen aan het bed

  Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft in september met de zorgsector het Convenant ‘Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg’ gesloten. Dit gaat het volgende betekenen: 12.000 meer mensen in de zorg aan de slag, extra  zorg voor de mensen die dat het hardst nodig hebben, meer kwaliteit door extra scholing en minder administratieve rompslomp.

  Wat kunnen de deelnemers vanuit hun eigen perspectief doen om organisaties te prikkelen met als doel hier het optimale uit te halen?

  Peter Kruithof, beleidsmedewerker ministerie van VWS

                                                            

  2. Bureaucratie

  Het verminderen van administratieve lasten heeft onvoldoende geleid tot herkenbare resultaten voor werknemers en cliënten. Om op korte termijn tot concrete resultaten – het aantoonbaar verminderen van bureaucratie – te komen, stelde het ministerie van VWS via In voor zorg! het ‘Experiment regelarme instellingen’ in.

  Hiervoor is een meldpunt voor overbodige regels opengesteld. Daarnaast kan een beperkt aantal organisaties voor langdurige zorg deelnemen aan het experiment, waarbij gedurende 2 jaar zowel de deelnemende zorginstellingen als het ministerie van VWS zich er toe verplichten om zoveel mogelijk regels weg te nemen.

  Wat kunnen de deelnemers doen om organisaties te helpen actief te werken aan het verminderen van de bureaucratie?

  Anno Pomp, coördinator strategie, ministerie van VWS

   

  3. Persoonsgebonden budget

  Vanaf 1 januari 2012 is het persoonsgebonden budget van de AWBZ alleen nog bestemd voor mensen die van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een ‘verblijfsindicatie’ hebben gekregen. Het gaat om mensen die zoveel zorg nodig hebben, dat verblijf in een verpleeghuis of verzorgingstehuis wordt aangeraden.

  De besluitvorming over het PGB is afgerond. Wat kunnen zorgaanbieders doen om zorg voor deze groep cliënten te leveren?

  Spreker wordt nog nader bekend gemaakt.

  17.15 – 17.25

  Plenaire afronding van de middag

  17.25 – 17.30

  Afsluiting

  Eric Verkaar, directeur Zorgbelang Gelderland

  Vanaf 17.30

  Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

  In gezelschap van de sprekers van het ministerie van VWS 

  Voor wie?

  Alle Gelderse burgers die gebruik maken van zorg en welzijn.

  Alle lokale en regionale organisaties in Gelderland die opkomen voor de belangen van mensen die gebruik maken van zorg en welzijn

  Overige belangstellenden.

  Meer informatie

  Neem contact op met Jennifer van Leur van Zorgbelang Gelderland:           
  026 384 28 22       of jennifervanleur@zorgbelanggelderland.nl

  Aanmelden

  Om uw komst te bevestigen vragen we u vóór 8 december 2011 te bellen of te mailen met

  secretaresse Annemarie Mulling van Zorgbelang Gelderland

  026 384 28 22       of annemariemulling@zorgbelanggelderland.nl

  De deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

  Gerelateerde berichten