Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Overzicht vrijwilligersplekken

Diverse functies voor vrijwilligers.

PAS draait op vrijwilligers, hoofdzakelijk mensen die zelf een ASS hebben. Wij proberen alle taken die in de vereniging gedaan moeten worden, te laten doen door mensen uit onze doelgroep zelf. Wij proberen altijd rekening mee te houden met de vaak verminderde belastbaarheid van onze vrijwilligers. Als iemand één taak voor zijn of haar rekening kan nemen, dan is dat toch weer één taak die gedaan wordt.

Wel is het zo dat wij, omdat bestuur en staf van de vereniging een kleine groep zijn met heel veel werk te doen, vaak niet in staat zijn om vrijwilligers uitgebreid bij te staan in de uitvoering van hun taken, dus de belangrijkste eis is dat iemand in staat is om de aangenomen taak zo veel mogelijk zelfstandig uit te voeren, en dat iemand zelf om hulp vraagt als iets in de taakuitvoering onduidelijk is of dreigt fout te gaan.

Hieronder staan diverse openstaande vacatures. Indien een taak je aanspreekt, neem dan contact met ons op.

Door de hoge werklast van de huidige vrijwilligers kan het enige tijd duren voor er een antwoord volgt, maar een bericht/reactie krijg je altijd!

 

Landelijk

 

Vrijwilligerscoördinator

De vrijwilligerscoördinator is de centrale figuur om het vrijwilligersbeleid te helpen vormgeven: proberen om leden die hebben aangegeven interesse te hebben in vrijwilligerswerk voor PAS, aan een leuke en nuttige plek binnen de vereniging te helpen.

Taken:

 • Een overzicht houden van waar binnen de vereniging noodzaak of ruimte is om vrijwilligers in te zetten.
 • Zorgen dat vrijwilligers, die zich voor de vereniging in willen zetten, een taak krijgen die bij hun capaciteiten passen.
 • Voeling houden met de ingezette vrijwilligers, bespreken van eventuele knelpunten.
 • Eventueel: actief werven van vrijwilligers uit het ledenbestand of uit externe bronnen.
Soort werk:
Gedeeltelijk per e-mail, veel per telefoon, soms persoonlijk contact, mogelijk deelname aan vergaderingen.
Vergoeding:
Telefoonkosten, reiskosten, kantoorartikelen.

Fondsenwerver

PAS is een non-profit-organisatie die geheel draait op de contributie van de leden en op geld uit subsidies. De subsidies hebben hierin een belangrijk aandeel. Hoe meer subsidies we kunnen krijgen, hoe goedkoper we het lidmaatschap kunnen houden. We hebben dus iemand nodig die actief op subsidies kan jagen.

Taken:

 • Rondkijken of er subsidies zijn die PAS zou kunnen aanspreken. Inventariseren van de voorwaarden en regels van dergelijke subsidies.
 • Indien iets de moeite waard lijkt: bespreken met het verenigingsbestuur.
 • Indien geaccordeerd: aanvragen van de subsidie en afhandeling van alle administratie hieromtrent.
Soort werk:
Veelal communicatie per telefoon en per brief, informatie inwinnen via internet en andere media, overredingskracht in woord en geschrift vereist.
Vergoeding:
Telefoonkosten, kantoorartikelen, indien noodzakelijk reiskosten.

Bestuursassistent

Het bestuur van PAS heeft uitbreiding nodig, om meer meningen te vertegenwoordigen en om meer daadkracht te krijgen. Het is niet makkelijk voor iemand om zo maar in het bestuur van een vereniging te stappen. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die het bestuur willen bijstaan in uitvoerende taken die nu steeds blijven liggen, met als achterliggende gedachte dat zo iemand PAS goed leert kennen, en hopelijk later tot het bestuur zou willen toetreden, of, als dat niet gewenst is, als een soort van “directiesecretaresse” een aantal van de uitvoerende taken permanent op zich kan nemen.

Taken:

 • Opstellen van de nog ontbrekende verenigingsdocumenten, review van de bestaande.
 • Meedenken over de zaken waarin en de manier waarop wij onze doelgroep het beste van dienst kunnen zijn.
 • Helpen vormgeven van de formele organisatie.
Soort werk:
Hoofdzakelijk via e-mail, eventueel per telefoon. Deelname aan bestuursvergaderingen.
Vergoeding:
Reiskosten, telefoonkosten, kantoorartikelen.

Ledenadministrateur

De vereniging groeit gestaag, en een goede ledenadministratie wordt dus een steeds belangrijkere zaak. Op dit moment beheert de secretaris de ledenadministratie op een manier die bruikbaar is gezien het huidige ledenaantal, maar er moet vooruit gekeken worden naar betere methoden voor een groeiende vereniging.

Taken:

 • Bijhouden van de ledenadministratie van de vereniging. Inschrijven van nieuwe leden en versturen van welkomstpakketten, uitschrijven van opzeggende leden en versturen van bevestigingen van uitschrijving, opnemen van adreswijzigingen e.d.
 • Adviseren over te gebruiken software en methoden om de administratie te stroomlijnen en meehelpen met de implementatie hiervan.
 • Bijhouden van de contributiebetalingen van leden, uitvoeren van incasso’s, versturen van betalingsherinneringen, en aan de secretaris melden van niet-opgeloste betalingsachterstanden.
Soort werk:
E-mail, schriftelijk, telefonisch.
Vergoeding:
Telefoonkosten, kantoorartikelen, computergebruik en software in overleg met het bestuur.

Website-redacteur

Een up-to-date en met relevante informatie gevulde website is voor PAS zeer belangrijk. Momenteel voldoet niet alle informatie meer aan die criteria, en er ontbreekt nog wel het één en ander. Ook krijgen we vaak verzoeken om artikelen op de website te publiceren. De website-redacteur is er verantwoordelijk voor om dit in goede banen te leiden.

Taken:

 • Verzamelen en selecteren van ter publicatie aangeleverde artikelen, ter voorbereiding op plaatsing op de website.
 • Beoordelen van artikelen op relevantie en geschiktheid, bepalen van het juiste dossier op de website waar een artikel thuishoort, of openen van een nieuw dossier.
 • Overleg met de nieuwsbrief-redacteur over parallelle plaatsing van artikelen in de nieuwsbrief en op de website.
 • Doorlezen van de huidige informatie op de website en toetsen op relevantie en actualiteit, en waar nodig deze zelf aanpassen of dit door andere leden van de website-redactie laten doen.
 • Plaatsen van goedgekeurde nieuwe of aangepaste artikelen op de website.
Soort werk:
E-mail, eventueel telefoon, bewerken van website (Joomla).
Vergoeding:
Telefoonkosten, kantoorartikelen.

Leden website-redactie

De website-redacteur kan natuurlijk niet alleen al het werk doen, en heeft dus een team nodig.

Taken:

 • Verzamelen, selecteren en bewerken van ter publicatie aangeleverde artikelen, ter voorbereiding op plaatsing op de website.
 • Overleggen met de website-redacteur over relevantie en geschiktheid van aangeleverde artikelen.
 • Aanpassen van teksten van bestaande artikelen op de website.
Soort werk:
E-mail, eventueel telefoon, eventueel bewerken van website (Joomla).
Vergoeding:
Telefoonkosten, kantoorartikelen.

Assistent nieuwsbrief-redactie

De nieuwsbrief van PAS word 6 maal per jaar gemaakt, en verstuurd naar alle leden en een groep mensen die een abonnement heeft op de elektronische versie. Het redactie-team bestaat momenteel uit 2 mensen, die beide ook bestuurslid zijn. Om de druk van deze mensen af te halen, zodat zij zich weer meer met de bestuurstaken kunnen bezighouden, zijn we op zoek naar uitbreiding van de nieuwsbriefredactie.

Taken:

 • Meehelpen aan het maken van de nieuwsbrief. Verzamelen en bewerken van ingezonden teksten, selecteren van persberichten op relevantie, zelf schrijven van teksten, opmaken van de nieuwsbrief.
 • Proberen leden te motiveren om teksten voor de nieuwsbrief te schrijven.
Soort werk:
Via e-mail, mogelijk 6x per jaar bijeenkomen met de nieuwsbriefredactie om de nieuwsbrief daadwerkelijk in elkaar te steken, als dit via e-mail niet goed genoeg werkt. Kennis van documenten-opmaak in MSWord gewenst.
Vergoeding:
Kantoorartikelen, eventueel reiskosten, eventueel telefoonkosten.

Nieuwsgaarder

Er gebeurt veel in de wereld van autisme. De taak van de nieuwsgaarder is om de redactie van de nieuwsbrief en website te ondersteunen, door bij te houden wat er aan nieuws te melden valt op het gebied van autisme, en ander maatschappelijk nieuws dat relevant is voor onze doelgroep. Vaak zal het nodig zijn om meerdere bronnen te raadplegen om uit te vinden wat er precies aan de hand is. Uiteindelijk maakt de nieuwsgaarder hier een artikel van, dat kan worden geplaatst in de nieuwsbrief en op de website.

Taken:

 • Op de hoogte blijven van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van autisme, die voor onze leden van belang kunnen zijn.
 • Schrijven van teksten over deze ontwikkelingen, die geplaatst kunnen worden in de nieuwsbrief en/of op de website.
Soort werk:
E-mail, lezen van websites, kranten en andere publicaties.
Vergoeding:
Kantoorartikelen.

 

 

Vrij aanmelden

 

Spreekt geen van bovenstaande vrijwilligervacatures je aan maar wil je wel opgenomen worden in ons bestand? Stuur ons de volgende gegevens door waarna we je gegevens opnemen in onze database en op het moment van een plek zullen raadplegen.

Graag ontvangen wij het volgende:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
 • Type werk waarvoor je beschikbaar bent (telewerk, buitendienst, anders)
 • Tijd die je beschikbaar hebt
 • Specifieke eisen of wensen voor jouw inzet als vrijwilliger

 

Reageren kan via dit formulier

 

(!) Op alle bovenstaande vrijwilligervacatures zijn de ‘algemene voorwaarden vrijwilligerswerk’ van toepassing.

Gerelateerde berichten