Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Ondersteunen Onderzoeken

Met regelmaat ontvangt het bestuur van PAS verzoeken om deel te nemen aan onderzoek, om respondenten aan te leveren of om een interview te geven.

Wij werken graag mee aan dit soort verzoeken. Stuur daartoe een tekst aan het PAS bestuur met in elk geval de volgende informatie:

 • Wordt het onderzoek uitgevoerd volgens wetenschappelijke standaarden?
  Denk hierbij aan omvang van de deelnemersgroep, nul- en alternatieve hypothese, onderzoeksopzet etc.
 • Wat is de onderzoeksvraag?
 • Hoe lang duurt deelname aan het onderzoek?
  Bijvoorbeeld een vragenlijst van 10 minuten of 2x een dag onderzoek.
 • Is er een tegenprestatie?
  Bijvoorbeeld een gadget of een reiskosten- en/of onkostenvergoeding.
 • Wat gebeurt er met de resultaten?
  Bijvoorbeeld: Blijven de gegevens intern? Wordt het gepubliceerd? Hoe lang wordt het bewaard? Zijn de resultaten voor een selecte groep of publiek toegankelijk? Krijgt de deelnemer de eigen resultaten in te zien? Kan de deelnemer tussentijds zonder problemen de deelname beëindigen?
 • Welke terugkoppeling is er van de resultaten?
  Komt het op een website? Krijgt de deelnemer individuele terugkoppeling of alleen op geaggregeerd niveau? Als er geen terugkoppeling plaatsvindt: waarom niet?
 • Bij wie is er meer informatie te verkrijgen over het onderzoek?
  Voor vragen over de opzet, privacy-regelingen, ethische toestemming, praktische vragen et cetera.
 • Bij voorkeur een link naar een pagina met eigen informatie.

Gerelateerde berichten