Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Normaal, Asperger, hoogbegaafd, Asperger en hoogbegaafd

Deze pagina bevat enkele persoonlijke reacties van mensen op de vraag: wat is jouw typering voor de categorieën: ‘normaal’, ‘asperger’, ‘asperger en hoogbegaafd’, ‘hoogbegaafd’ (Dat mag heel kort. Gewoon zoals jij daar zelf mee omgaat.)

Paul Cooijmans

AS&HB AS
1 Diverse of vele zeer specifieke interessegebieden, maar met slechts één tegelijk daarvan geconcentreerd en diepgaand bezig
2 Motorisch en ruimtelijk vaak (niet in elk individueel geval) zwak in verhouding tot de algehele intelligentie; daardoor enigszins onhandig in praktische zaken
3 Sociaal zeer zwak in verhouding tot algehele intelligentie; daardoor niet in staat tot aanpassing aan allerlei gedragscodes, niet geaccepteerd, geïsoleerd en dergelijke
4 Naïef, eerlijk, zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel
5 Creatief of geniaal in wetenschap en/of kunst
1 Kleiner aantal zeer specifieke interessegebieden
2 Motorisch en ruimtelijk vaak zwak in verhouding tot algehele intelligentie; daardoor onhandig
3 Sociaal zeer zwak in verhouding tot algehele intelligentie; daardoor niet in staat tot aanpassing aan allerlei gedragscodes, niet geaccepteerd, geïsoleerd en dergelijke
4 Naïef, eerlijk
5 Soms (niet in alle gevallen) creatief
HB Gewoon
1 Brede interesse en met meerdere gebieden tegelijk bezig, maar met neiging tot oppervlakkigheid en niets echt diepgaand ontwikkelen
2 Motorische en ruimtelijke vaardigheden min of meer in evenwicht met intelligentie
3 Sociaal niveau min of meer in evenwicht met intelligentie, of tenminste in staat tot aanpassing aan gedragscodes
4 Rechtvaardigheidsgevoel, niet naïef
5 Soms (niet in alle gevallen) creatief
1Weinig of geen specifieke interesses en nergens diepgaand mee bezig
2 Motorische en ruimtelijke vaardigheden min of meer in evenwicht met intelligentie
3 Sociaal niveau min of meer in evenwicht met intelligentie
4 Niet naïef
5 Niet creatief

 

Jolanda

>Wat zie jij voor verschil met ‘alleen hoogbegaafd’ of
> ‘alleen asperger’?

Alleen hb, dat is C. Die is altijd in voor wat nieuws en heeft
uitdagingen nodig. Bovendien wil ze alles zelf doen en wil zo min mogelijk
hulp. Eigenwijs!
M. (as&hb) houdt van herhaling, en protesteert altijd bij wat nieuws, al is het
maar nieuwe kleding. Extra-les op school was ook al zo dubbel: ze had het er
best naar haar zin, maar vroeg nooit om iets extra’s en had er een hekel aan
om zomaar uit de klas te moeten. M. vind het wel makkelijk als ik
dingen voor haar doe, bovendien dat hoort zo, want dat doet mama altijd.
Alleen Asperger: meestal hebben die kinderen speciaal onderwijs nodig. Als
het al lukt op de basisschool, gaat het vaak fout op de middelbare school.

>Hoe zou jij heel in het kort beschrijven
> ‘normaal’, ‘hb’, ‘as’, ‘hb&as’

Normaal: niet afwijkend van het gemiddelde. Een kind waarbij het klikt met
klasgenoten, die elke dag iets nieuws leert op school en opgroeit volgens de
boekjes.
Hb: een kind dat meer wil en uitdagingen nodig heeft. Heeft vaak oudere
vriendjes. Kan enorm vervelend zijn uit frustratie en laat dat dan ook aan
iedereen weten.
As: een kind dat de wereld om haar heen niet goed begrijpt. Leeft vaak in
een eigen wereld, en is het gelukkigst als het haar eigen gang kan gaan.
Hb+As: een kind waarbij thuis vooral As op de voorgrond staat, maar op
school hb. Een zeer tegenstrijdig vat dat cognitief veel hoger scoort dan
leeftijdgenoten, maar op andere punten weer veel lager. Een kind dat je
ondanks hb toch heel veel moet begeleiden en uitleggen.

 

D.

Hier zomaar wat ideeën/eerste gedachten over het onderwerp. Niet echt verder uitgewerkt. Ik vond het makkelijker om het te beschrijven in termen van verschillen.

Verschil tussen autisten en ‘gewone’ mensen, hoogbegaafden en hoogbegaafde autisten.
Autisten hebben moeite om te kunnen zijn. Hun leven moet meer volgens vaste patronen en regels lopen dan van ‘alledaags functionerende mensen’. Ze zijn eigenlijk constant hun buitenwereld aan het ordenen en dan aan het bepalen hoe ze daarin ‘het beste’ kunnen handelen. Als ze eenmaal bepaald hebben wat dan het beste is: zitten, ‘s avonds tv kijken, of ‘eten om 17:45 uur’, dan kunnen ze er moeilijk tegen om door anderen/omstandigheden uit dit patroon te worden gehaald. Het lijkt of dat patroon van handelingen één is met hun gevoel van zijn. Een ander patroon is iemand anders zijn en dat is (te) verwarrend. Vaak weten ze niet zo goed wat ze voelen, wel wat ze doen en wat anderen doen.

Autisten en hoogbegaafden.
Hoogbegaafden zijn in staat om snel de buitenwereld en ook kun binnenwereld te doorgronden. Het verschil met autisten is, dat dat niet is ontstaan uit een behoefte om te overleven, maar meer een hobby is, iets natuurlijks of gewoon ‘n talent. Hoogbegaafden lopen ook het risico een kloof te hebben tussen gevoelens en verstand, maar de gevoelens zijn aanwezig en spelen een rol in het dagelijks leven.

Autistische hoogbegaafden (A) en normale hoogbegaafden (B).
A en B kunnen even bedreven zijn in de wetenschappen en daar goed in functioneren.A hebben meer moeite om het abstracte ook emotioneel ‘n plek te geven huis tuin en keuken gebeuren. Misschien dat A meer op kunnen gaan in hun ws arbeid en minder behoefte hebben aan vriendschappen/relaties daaromheen. Misschien dat in B meer samenwerken met andere ws’rs daarbij.

Gerelateerde berichten