Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Lidmaatschap opzeggen

Wil je het lidmaatschap bij PAS stop zetten dan ontvangen wij graag voor 1 december van het kalenderjaar een opzegging via de e-mail of post, stuur hierbij altijd je volledige adresgegevens en lidmaatschapsnummer door. Het volgende kalenderjaar ben je volledig uitgeschreven van PAS.

(!) Indien je niet tijdig je lidmaatschap opzegt loopt deze het daarop volgende kalenderjaar door en blijf je voor dat jaar de contributie verschuldigd aan de vereniging.

 

Wij kunnen geen opzeggingen verwerken/accepteren via ons informatienummer.

 

Opzeggen tijdens kalenderjaar
-Een opzegging tijdens een kalenderjaar zal automatisch vervallen aan het einde van het lopende kalenderjaar.

-Per direct, dus tijdens een kalenderjaar is mogelijk, wel blijft het lidmaatschapsgeld tot het einde van het jaar verschuldigd; indien gewenst kunnen vanaf dat moment alle mailingen stop gezet worden. Verstuur hiervoor een bericht aan de ledenadministratie (e-mail)

Van alle opzeggingen versturen wij een bevestiging per post of e-mail, geen bevestiging ontvangen binnen 4 weken? Stuur een e-mail aan onze ledenadministratie (e-mail)

 

Wat gebeurd er bij uitschrijving?

-Lidmaatschapsnummer vervalt
-Nieuwsbrief per post of digitaal stopt
-Eventueel automatische-incassomachtiging van de bank stopt
-Eventuele overige (e-)mailingen stoppen
-Geregistreerde persoonsgegevens worden veilig verwijderd

 

 

Gerelateerde berichten