Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Kennis ontwikkelen / Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen op het gebied van autisme wordt op verschillende niveaus gevraagd en ingezet.

In onderzoek, maar ook bijv. plaatselijk en in de regio’s.

Onderzoek:

Leden van PAS zijn actief betrokken bij het onderzoek naar autisme.Soms bestuurlijk, soms als leden van PAS en soms op persoonlijke titel.
Ervaringsdeskundige inbreng wordt in het onderzoek steeds meer op prijs gesteld, en is er soms een voorwaarde voor.
Het werkt kwaliteitsverhogend, doordat bijv. alleen al de juiste vragen gesteld worden.

Een aantal activiteiten:

   • PAS Ledenpanel: Pas wordt regelmatig door onderzoekers gevraagd of leden van PAS mee willen werken aan onderzoeken.
    Inmiddels doen meer dan 60 PASleden mee in een ledenpanel voor onderzoeken. Wil je ook meedoen? Meer informatie op de pagina Pas Ledenpanel of neem contact op via ledenpanel@pasnederland.nl .
   • Samenwerken in Onderzoek (SiO): Sommige onderzoekers vragen al eerder assistentie van PAS bij onderzoeken, bijv. bij het formuleren van de (onderzoeks)vragen.
    PAS leden met onderzoekservaring kunnen daarbij helpen vanuit hun ervaringsdeskundigheid èn onderzoekservaring.
    Meer informatie op de pagina op PAS-SiO of neem contact op via ledenpanel@pasnederland.nl 
   • Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA):Het NIPA ontwikkelt producten voor o.a. de GGZ m.b.t. Autisme. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Psycho-Educatie. In het verleden is bijv. Zoektocht naar jezelf en Handreiking zelfmanagemant ontwikkelt.
   • InformatieTafels Autisme (ITA): Er is veel informatie over Autisme, maar hoe vind je goede en de juiste informatie? Zomer 2022 is de brochure Een diagnose autisme … en dan? verschenen. Een samenwerkingsproject van ITA, PAS, Wegwijzer-autisme.nl e.a.
   • Academische Werkplaats Autisme (AWA):
    Op dit moment lopen er 4 onderzoeken:
    • Omgaan met (eigen) autisme
    • Hulp, behandeling en Medicatie
    • Beeldvorming en inclusie
    • Onderwijs

   Meerinformatie over de AWA op Autisme.nl, de site van de NVA.

    Regionaal

   Leden van Pas zijn betrokken bij activiteiten van de Regionale Kennisnetwerken Autisme, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau.

   Bijv. in Noord Holland Noord, Utrecht, Gooi en Eemland, Drenthe, Kennemerland en andere regio’s

    

    

Gerelateerde berichten