A- A A+

Politie en justitie


Eén van de doelstellingen van PAS is het bieden van goede, eerlijke informatie over volwassenen met ASS. Naar onze mening is dat de enige manier waarop vooroordelen bestreden kunnen worden.
ASS is iets dat veelal invloed heeft op alle aspekten van iemands leven. Je kunt ook zeggen: mensen met ASS leven het leven in de volle breedte. 'Niets menselijks is ons vreemd'.

Voor sommigen is dit leven beter of makkelijker verlopen dan voor anderen. Een groep ASS-ers is in aanraking gekomen met justitie, waarbij hun ASS een rol gespeeld kan hebben. Misschien omdat ze dwangmatig iets 'moesten' doen. Misschien omdat bepaald gedrag, zoals uitbarstingen van woede of agressie, tot moeilijkheden leidde. Misschien omdat, ten tijde van de misstap, de ASS nog niet ontdekt was, waardoor de juiste hulp uitbleef en iemand in de problemen is geraakt.

Mensen met ASS zijn niet altijd de 'slachtoffers'. Soms zijn ze de daders. En soms zijn ze beide, als bijvoorbeeld een tijdige diagnose en adequate hulp problemen had kunnen voorkomen, maar dit niet gebeurd is.

Precieze aantallen over hoeveel volwassen ASS-ers in aanraking zijn geweest met politie of justitie heb ik nog niet. Ik weet wel dat er een aantal (jong)volwassenen met ASS in een gevangenis zit wegens gedragsproblemen, die thuis of in een pleeggezin onhoudbaar waren, terwijl ze feitelijk niks crimineels gedaan hebben. Dat er mensen met ASS zijn, die wel iets gedaan hebben, maar die op de 'verkeerde plek' opgesloten zijn. Een plek waar niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met hun ASS en de specifieke eisen die dat stelt aan begeleiding en hulpverlening, zoals het bieden van structuur, veiligheid en voorspelbaarheid. Zo iemand kan het risico lopen het slachtoffer te worden van medegevangenen of onbegripvol personeel. Er zijn mensen met ASS die vanwege de ernst van het delict in combinatie met onderliggende oorzaken (zoals de ASS) hiervoor TBS (Ter Beschikking Stelling) hebben gekregen. Afhankelijk van de instelling wordt zo iemand al dan niet adequaat begeleid.

De TBS-kliniek dr. S. van Mesdag uit Groningen is onlangs met een initiatief gestart om de groep patiënten met ASS een aangepaste benadering te bieden. Voor de groep die aan resocialisatie toe is, in een speciale TransMurale Voorziening geopend.