A- A A+

Onderwijs


Waar kun je tegenaan lopen in het hoger onderwijs?

Als student met autisme, kun je op verschillende gebieden problemen tegenkomen. Vaak staan deze problemen in verbinding met de problemen die je in het algemeen ondervind van je autisme. Heb je bijvoorbeeld veel moeite met veranderingen, dan kan het heel lastig zijn als een docent niet komt opdagen of als het college uitloopt. Als je moeite hebt met planning, dan kan het lastig zijn om de eindscriptie tot een goed einde te brengen.

Andere dingen, waarbij je problemen kunt ondervinden:

 • De overgang van middelbare school naar hoger onderwijs kan een probleem zijn. Vooral als je ook nog op jezelf gaat wonen en een eigen huishouden moet onderhouden.
 • Bij een verminderde concentratie, kan het lastig zijn om je het hele tentamen te blijven concentreren.
 • Bij faalangst in sociale situaties of als je moeite hebt met sociale vaardigheden, kan deelname aan werkgroepen of samenwerking moeilijk verlopen.
 • Als je taal vaak letterlijk opvat, kan communicatie met docenten en medestudenten lastig zijn.
 • Als je hoofd- en bijzaken niet goed van elkaar kan scheiden, kan het lezen en schrijven van lange teksten problemen opleveren.
 • Stress en vermoeidheid, kunnen ervoor zorgen dat je niet alle colleges kunt volgen of dingen op tijd in kunt leveren.
 • Als je bepaalde prikkels niet buiten kan sluiten (zoals fluisteren in de collegezaal of lokaal), kan het lastig zijn om colleges te volgen.
 • Als je niet goed weet wanneer je mag beginnen met praten of juist wanneer je moet stoppen, kunnen discussies in de groep lastig zijn.
 • Door schaamte of ontkenning van de problemen, kan het moeilijk zijn om hulp te vragen.

Wat kun je zelf doen om deze problemen op te lossen?

Als je net begint met studeren, kan het handig zijn om de studieadviseur of je mentor op de hoogte te stellen van je autisme. Op die manier is het makkelijk om te verwijzen naar dat eerste gesprek als er problemen ontstaan tijdens je opleiding. Je kunt ook vragen om een terugkerend gesprekje met de studieadviseur of de mentor, zodat zij kunnen monitoren hoe het gaat. Zij kunnen ook bepalen of er aanpassingen nodig zijn.

Daarnaast nog enkele korte tips:

 • Om beter te leren plannen of presenteren, kun je cursussen volgen bij de universiteit of bij de lokale GGZ.
 • Als je bij een tentamen vroeg aanwezig bent, kun je de plek uitzoeken die voor jou het minste onrust oplevert (ga bijvoorbeeld niet aan een gangpad zitten waar steeds mensen langslopen om hun werk in te leveren).
 • Bij samenwerking zou je er ook voor kunnen kiezen om je groepje op de hoogte te stellen van je beperkingen.

Om welke faciliteiten kun je vragen?

Vaak krijgen leerlingen op de middelbare school nog begeleiding bij het leren. In het hoger onderwijs moet veel zelf gedaan worden en zelf initiatief ondernomen worden. Daardoor vallen veel studenten uit.
Door de Wet Gelijke Behandeling heb je altijd het recht om te vragen om aanpassingen. De instelling kan dit alleen weigeren als er voor hun onevenredige consequenties aan vast zitten. Bijvoorbeeld hele hoge kosten.
In sommige studentensteden is er de mogelijkheid voor een studiemaatje. Deze kan helpen bij zelfstudie, begeleiding bij nieuwe situaties, een aanspreek- en adviespunt bij problemen, begeleiding bij het ontdekken van buitenschoolse activiteiten en introductie bij andere studenten.
Bij een tentamen zou je een individuele werkplek kunnen krijgen of je zou kunnen vragen om een vaste plek in de zaal. Ook kun je vragen om extra tijd om het tentamen af te ronden.
Via de studentendecaan kan studieverlenging aangevraagd worden. Daardoor kan je een jaar extra studiefinanciering krijgen en wordt de werkdruk minder groot.
In het MBO kan nu nog een rugzakje (leerlinggebonden financiering) aangevraagd worden, maar dit gaat in augustus 2012 veranderen.

Bij welke instellingen kun je terecht voor extra hulp?

Algemeen
Handicap+studie
Bij Handicap+Studie vind je veel tips over studeren met een functiebeperking.

Er zijn verschillende universiteiten die begeleiding bieden bij autisme.
Universiteit Utrecht
Bij de Universiteit Utrecht is er de mogelijkheid voor begeleiding vanuit de studieadviseur, maar ook voor deelname aan een speciale introductie of aan de wekelijkse studieondersteuningsgroep.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit biedt de mogelijkheid tot een vaste begeleider.  Ook is er de mogelijkheid tot een studiemaatje.

Op het MBO ontstaan er steeds meer klassen speciaal voor leerlingen met autisme.
REAcollege
Het REAcollege is een ROC gespecialiseerd in het opleiden van mensen met een handicap. Tijdens de opleiding wordt op zoek gegaan naar een passende werkplek.

KAIRO
Het KAIRO-project van het Leo Kannerhuis helpt jongeren tussen de 16 en 24 met een ASS om succesvol het MBO te doorlopen.

Wonen
Stumass

Stumass is een snel groeiende organisatie die studenten van het HBO en WO begeleidt bij het studeren en hen begeleidt naar zelfstandig wonen. Stumass heeft op verschillende locaties huizen waar studenten begeleid kunnen wonen, maar biedt ook de mogelijkheid om ambulante begeleiding te geven.

Capito Wonen
Capito Wonen werkt samen met Stumass en heeft eenzelfde structuur, maar dan voor studenten van het MBO.