A- A A+

Werkgroepen


Binnen PAS zet de werkgroep Zorg zich in om de zorgverlening aan volwassenen met autisme en een normale tot hogere begaafdheid te verbeteren. Uitgangspunt van de werkgroep is het perspectief van de volwassenen met autisme (cliëntperspectief).   
In 2011 hebben we met een groepje de onderwerpen geïnventariseerd waarmee we aan de slag willen gaan. We zijn inmiddels begonnen met het eerste onderwerp: wat zijn de behandeling-, begeleidings- en ondersteuningsbehoeften van volwassenen met autisme. We zullen ons in eerste instantie concentreren op het inventariseren van deze behoeften onder PAS-leden.

Als werkgroep willen we de woonbehoeften van mensen met autisme in kaart brengen, hiervoor aandacht vragen bij zorgprofessionals en beleidsmakers. We richten ons op volwassenen die zelfstandig kunnen en willen wonen, eventueel met wat begeleiding

We bezoeken bestaande wooninitiatieven en voeren gesprekken met initiatiefnemers en bewoners. Om een goed beeld te krijgen van de ‘do’s’ en ‘don’ts’ bij het opzetten van een wooninitiatief voor volwassenen met autisme. Ook zijn er gesprekken met zorgprofessionals om onze doelgroep bij hen onder de aandacht te brengen. Verder zijn we bezig om de informatie over wonen via een kennisdatabase – bijv. in de vorm van een dossier ‘Wonen’ – via de website van PAS toegankelijk  te maken.

De werkgroep bestaat momenteel uit acht personen; zeven zelfstandig wonende volwassenen met een vorm van autisme en een begeleider van mensen met autisme. We komen ongeveer om de zes weken bijeen, op een woensdagmiddag, in ’s-Hertogenbosch. Wil je je ideeën of ervaringen met ons delen? Stuur je reactie per e-mail naar wonen@pasnederland.nl of per brief naar het postadres van PAS (zie colofon), o.v.v. van ´´Werkgroep Wonen´´

De redactie van PAS houdt zich bezig met het inhoudelijk verzorgen van de website van PAS, de nieuwsbrief, het beantwoorden van emails die binnenkomen bij PAS, en allerlei andere redactionele werkzaamheden. Dit komt vooral neer op het schrijven van teksten en artikelen, af en toe een interview houden (vaak via email), het volgen van publicaties in andere media over autisme die betrekking hebben op volwassenen, en het volgen van informatie over psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in het algemeen. Via de inhoud van de website proberen we aan één van de doelstellingen van PAS te voldoen: het geven van informatie.

Kopij of artikelen voor de website zijn altijd welkom. 

(klik hier om een e-mailbericht te versturen aan de redactie)

 

Plaatsing geschiedt na goedkeuring door de redactie. Inzendingen moeten gericht zijn op of gaan over onze doelgroep, de normaal begaafde volwassenen met een AutismeSpectrumStoornis.