A- A A+

In 2010 startte een werkgroep bestaande uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen met het ontwikkelen van deze richtlijn op initiatief van de NVvP en het NIP*. Het was hoog tijd.

Nu is het dan eindelijk zo ver dat er klaarheid komt over de diagnostiek en behandeling van ASS bij volwassenen. De richtlijn beschrijft de actuele visie over ASS, toont de recente wetenschappelijke stand van zaken (althans tot 2011) en geeft goed inzicht in het waarom van de aanbevelingen die er in staan. Het betekent voor de hulpverleners dan ook dat ze nu weten wat er van hen verwacht wordt, en voor ons dat we weten wat we van hen kunnen verwachten.

De richtlijn is te downloaden van de website van de NVvP. Nu is het niet zo comfortabel om 300 bladzijden achter de computer door te nemen. Wat je ook kunt doen, is bij uitgeverij de Tijdstroom het boekwerk of de samenvatting ervan bestellen. Het is absoluut aan te raden dit te lezen.

* Nederlandse vereniging voor Psychiatrie & Nederlands Instituut van Psychologen