Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Hoe kan ik een klacht kenbaar maken?

 

Als vereniging proberen we zo goed mogelijk de activiteiten en publicaties te regelen, mocht je het toch ergens niet mee eens zijn dan horen wij dat graag! Heb je een klacht over een bezoeker, vrijwilliger, staflid of bestuurslid laat het gerust weten; probeer zo goed en uitgebreid mogelijk te vertellen wat er aan de hand is.

 

Hoe aangeven?

Heb je een klacht over een activiteit, schrijf dan een e-mail aan de (landelijke) coördinator van die activiteit en leg zo goed mogelijk uit wat er aan de hand is. Je mag ook altijd de gastheer/vrouw, regiocoördinator of iemand van thuis om hulp vragen als het niet alleen lukt.

Heb je een klacht over een publicatie op de website, nieuwsbrief of overig document, schrijf dan een e-mail aan de redactie van PAS.

 

Behandeling klacht

Alle inzendingen worden met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwen behandeld, als een bericht per ongeluk verkeerd ontvangen wordt dan zal deze aan de juiste persoon worden doorgestuurd zonder tussenkomst van derden. Je zal altijd een bericht terug krijgen, via de e-mail of als dat niet lukt via de post.

In sommige gevallen kan het moeilijk zijn een klacht in te dienen bijvoorbeeld naar een bestuurslid, staflid of vrijwilliger/gast-heer of vrouw. Waar mensen werkzaam zijn kunnen fouten gemaakt worden, of het hier nu gaat om een houding van een persoon, de werkwijze of de manier van communiceren laat het gerust weten. Vrijwel alle personen binnen PAS zijn direct per e-mail te bereiken of via de landelijke coördinator, je mag ook naar het informatienummer bellen om te vragen hoe je het beste je klacht kan brengen.

Alle bestuursleden zijn verplicht binnenkomende klachten elkaar te melden, of een klacht nu direct opgenomen wordt of via het complete bestuur.

Om te voorkomen dat een klacht ‘een eigen leven gaat leiden’ willen wij vragen om niet teveel via via met andere mensen er over te praten, het beste en snelste is iets op te lossen door de persoon zelf (of via een collega/bestuurslid) de klacht voor te leggen.

 

Contactadressen: (snelle links via algemene contactpagina)

Opmerking/klacht over een bezoeker van een activiteit (via compleet bestuur)
Opmerking/klacht over een gastheer of vrouw activiteit (coördinator)
Opmerking/klacht over een gastheer of vrouw contactdagen (e-mail direct of coördinator)
Opmerking/klacht over een coördinator (via compleet bestuur)
Opmerking/klacht over een staflid (via compleet bestuur)
Opmerking/klacht over een bestuurslid (e-mail direct of collega)

Ons algemene informatienummer en postadres (klik hier)

Via ons algemene informatienummer kun je ook je klacht of opmerking aangeven, echter geven wij de voorkeur aan e-mail om fouten te voorkomen in een communicatie.

 Wij zullen ons best doen, ongeacht de klacht een passende oplossing te vinden.

PAS Nederland

Gerelateerde berichten