Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Gezocht: Mannen (18-45) met en zonder autisme

Gezocht: Mannen (18 – 45 jaar) met en zonder autisme die mee willen doen met het onderzoek naar stress en informatieverwerking

Wat is het doel van het onderzoek?
Mensen met autisme en hun naasten geven vaak aan dat het afhangt van een situatie of een taak of activiteit al dan niet lukt. De hoeveelheid stress die ervaren wordt in die situatie lijkt hierbij een rol te spelen. We zien veel verschillen tussen mensen met autisme in hoe ze reageren op stress, maar ook in hoe ze informatieverwerkingstaken uitvoeren, zoals het stoppen van gedrag.

Het doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over deze ‘individuele verschillen’. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is of de manier waarop iemand een taak uitvoert wordt beïnvloedt door de lichamelijke stressreactie van deze persoon. We kijken ook of er een verschil is tussen mensen met en zonder autisme. 

Hoeveel tijd en inspanning kost deelname?
Het onderzoek zelf is eenmalig en vindt plaats op het dr. Leo Kannerhuis (poli Amsterdam of poli Doorwerth). Dit deel duurt ongeveer twee uur. Iemand van het onderzoeksteam en onderzoeker Marieke Kuiper zullen u tijdens de afspraak zien, maar niet tegelijkertijd. Verder wordt er op drie momenten gevraagd om thuis een vragenlijstboekje in te vullen: tweemaal voor de afspraak en eenmaal na de afspraak.

Wie voeren het onderzoek uit?
Het dr. Leo Kannerhuis heeft dit onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam opgezet. Meer informatie over de lijn waar dit onderzoek in valt staat op http://www.leokannerhuis.nl/onderzoek-theoriegestuurd en dan het bovenste gedeelte “Individuele verschillen etc”. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marieke Kuiper, http://www.leokannerhuis.nl/onderzoek-marieke-kuiper

Krijg ik de resultaten?
U krijgt de resultaten van het volledige onderzoek zodra dit is afgerond. De ethische commissie heeft geen toestemming gegeven om individuele resultaten terug te koppelen.

Wat is de betekenis voor mensen met autisme?
Voordat er stappen gemaakt kunnen worden in de richting van het afstemmen van elke behandeling en/of begeleiding op het individu, is dit soort onderzoek van belang. We vergaren hiermee kennis over hoe bepaalde dingen werken bij mensen met en zonder autisme. Dit onderzoek richt op de vraag hoe een lichamelijke stressreactie van invloed kan zijn op het uitvoeren van taken/activiteiten. Dit is van belang om beter inzicht te krijgen in stress en wat stress voor gevolgen heeft.

Vergoeding
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, maar u ontvangt een vergoeding van tien euro (€ 10). Uw reiskosten worden tot twintig euro (€ 20) vergoed.

Meer informatie en aanmelden
Er is een informatiebrief waarin meer informatie wordt gegeven over bovenstaande vragen. Potentiële deelnemers kunnen deze informatiebrief vrijblijvend bij de onderzoeker opvragen en/of zich aanmelden. Stuur daarvoor een mail aan M.Kuiper@leokannerhuis.nl of bel 026 – 33 33 037.

Gerelateerde berichten