Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

een ervaringsverhaal

Dat ASS  een erfelijke aanleg als ondergrond heeft is mij bekend.
En het is ook begrijpelijk, dat de omgeving een belangrijke rol kan spelen bij welke uitingsvorm …en bij de ernst die het autisme aanneemt.

Toch ben ik van mening, dat autisme bij de wortel kan worden gevat in veel gevallen en voor een groot deel kan worden omgevormd tot wat door sommigen als ‘uitzonderlijke gevallen’ bestempeld worden en waar de oorspronkelijke diagnose niet langer kan worden gehandhaafd.

Basis voor deze methode is (m.i.): het aanspreken van het zelf herstellend vermogen van de menselijke hersenen, zoals men ook kan zien bij mensen, die na een ongeluk of bv. een beroerte hun loop, spraak enzovoorts …-vermogen verloren en met veel oefenen dat weer terugkregen.
Dat dit een zeer intensieve aanpak vereist mag duidelijk worden uit mijn verhaal en verdere informatie van het “Autism Treatment Center Of America “, verderop aangehaald.

Mijn aandacht werd voor het eerst expliciet op autisme gevestigd door een boek “Verbroken stilte”* getiteld in de jaren 70 van de vorige eeuw.
Het voerde mij terug naar mijn eigen jeugd en bracht tranen van herkenning in mijn ogen; dat doet het ook nu nog.
 
Het boek beschrijft tot in details hoe een Amerikaans echtpaar hun zwaar autistische zoon van autistisch gedrag—,  

dat zij aanvankelijk imiteren 
naast hem zittend of tegenover hem;daarmee een brug vormend naar hem in zijn wereld ;vervolgens hem uit eigen wens en motivatie—   

—– terugvoert naar onze wereld en omvormt tot een ‘normaal’ en intelligent kind, dat inmiddels is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd lid van de samenleving; een man, die geregeld over de hele wereld lezingen geeft over autisme en de behandelmethode, die hem en zeer veel andere kinderen uit hun autistische kerker heeft verlost.
 
Deze mensen en hun methode wordt vaak onwetenschappelijkheid en amateurisme  verweten, maar het feit blijft, dat het hen lukt om duizenden mensen en kinderen te helpen.
 
Uitgaande van de zogenaamde “Optie methode”(ieder heeft bij elk moment/gebeurtenis in het leven de keus hoe er mee om te gaan)
gaan zij een dialoog aan met hun cliënten waarbij zij voortdurend open vragen stellen.

Dit maakt bewust van vaak onvermoede keuzemogelijkheden.

Zo openen zij bv. de mogelijkheid  om het autisme als soort uitdaging te beschouwen aan zichzelf om het beste er uit te halen bij hun kind ipv. er moedeloos in te berusten,dat het leven voor alle betrokkenen wel een uitzichtloze lijdensweg zal worden.

 Tevens leren zij (het instituut) hen van daaruit om deze methode aan anderen aan te leren. Zo vormen de bezoekers van hun centrum 
(ouders zowel als professionele werkers) hun eigen team van vrijwilligers\werkers, dat met een autistisch kind /jong volwassene aan de gang gaat met opmerkelijke resultaten door de zeer positief gerichte en met ervaringskennis onderbouwde aanwijzingen.

Veel van die kinderen/jongvolwassenen maken in korte tijd aanzienlijke vorderingen ook als de intelligentie wat minder blijkt te zijn,wat aanvankelijk vaak moeilijk is vast te stellen en mede wordt beïnvloed door het autisme zelf.
 
Hieronder een uit het Engels vertaald staaltje opgestuurd door de mensen van het Son-Rise programma, van wat een dergelijke positieve en ondersteunende houding en door ervaringsdeskundigheid gesteunde aanwijzingen vermag te bereiken.
——————————————————————————————————–

“het team van ontwikkelingsdeskundigen vertelde ons, dat Bridger (8 jaar met ASS en niet in staat om goed te praten) altijd in zijn eigen wereld opgesloten zou blijven.

Vervolgens stuitten wij op het SON-RISE programma en vertrokken naar Massachusetts voor een week van training.
Na 6 maanden met dit programma begon Bridger te praten.
Op een dag na ongeveer een jaar kwam hij naar me toe en verkondigde spontaan:

“Ik houd van je mamma”
Bij ons laatste contact vertelde de “SON-RISE-leraar “ons:  “Jullie hebben het voor elkaar”
 
Bridger haalde zijn Highschool-diploma dit jaar met lof.
Zijn laatste jaar bracht hij door als  o.a. captain van het tennisteam.
Hij zit vol zelfvertrouwen, toont medeleven en is een leidersfiguur in alles wat hij onderneemt.
In de herfst gaat hij naar de universiteit.
Wat jullie voor hem/ons hebben gedaan is niet te betalen.”

Natuurlijk kunnen de mensen van het centrum geen enkele garantie bieden,dat het altijd werkt, maar de resultaten gedurende de afgelopen veertig jaar mogen op zijn minst bemoedigend genoemd worden.

Een extra reden om een lans te breken voor hun wijze van behandelen is het volgende:

Nadat ik in hun verhaal zoveel had herkend van mijn eigen leven tot dan,heeft dit mij aan het denken en zoeken gezet. 
Het resultaat is, dat ik intussen op 58jarige leeftijd (na veel omwegen) eindelijk mijn eigen diagnose (Asperger) heb gekregen en een trainingsprogramma kan volgen om daar beter mee om te leren gaan.
Natuurlijk zijn er nog meer mensen,die mij op die jarenlange en moeizame weg hebben gesteund en geholpen, direct of indirect.

Het sleutelwoord (naar mijn idee) in dit alles is : “Bewustwording”(herkenning)** en van daaruit andere houdingen en manieren van omgaan met… aan leren.
Wat ons weer brengt bij het begin (de keuze om anders met situaties en aanleg om te gaan en hier ook handvatten voor te krijgen.

Het heeft me geleerd,dat het ook ANDERS kan, dan het tot dusver in mijn leven ging.
Het biedt me steun en hoop op mijn moeizame weg en ik ben de schrijver *** en het hele team van het “Autisme Behandel Center”**** oneindig dankbaar,dat zij hun kennis en kunde hebben gedeeld met de andere mensen op deze wereld.
Ik ben er van overtuigd,dat zij voor nog veel meer mensen een bron zullen zijn/worden van inspiratie en hoop.
 
In dankbaarheid en liefde
Joanne Bruyn
 
 
*Verbroken stilte ” (1974) Vertaling uit het engels  van het boek “SON RISE “van Barry Neal Kaufman
Het boek is bij veel bibliotheken te leen, ook met enkele updates van later datum, die vertellen hoe het verder ging/gaat.
 
**Bewustwording of Mindfulness-training wordt steeds vaker aangeraden ook bij autisme; vaak in aangepaste vorm
Zelf heb ik daar al veel baat bij gehad en nog steeds.
Het is een zachte maar duidelijke manier om mensen inzicht te geven in hun eigen functioneren door een soort meditatieoefeningen.
Er moet wel regelmatig in geoefend en mee gewerkt worden.
 
***Na SON RISE heeft Barry Neal Kaufman nog verschillende ander boeken geschreven.
Een aantal daarvan zijn ook in het nederlands verschenen bij onder andere  van Holkema en Warendorf in Bussum en bij het Spectrum
ze zijn nog te koop soms via tweedehands (boeken)websites en antiquariaat.
twee titels:
Reuzenschreden: Een nieuwe benadering van probleemkinderen op zoek naar zich zelf, van Holkema en Warendorf
Kies voor geluk:  Een aanzet tot de option methode. Inzichtgevend en versterkend.           Spectrum
 
Het boek  SON RISE is tevens verfilmd ; een dvd met de film is aan te vragen via de website van het autisme behandelings centrum van Amerika:
 
****The Autism Treatment Center of America
Website: www.autismtreatment.org
hun adres is  
 2080  South Undermountain Road, Sheffield, MA 01257-9643 USA
 

 

Gerelateerde berichten