Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Doneren

PAS stelt donaties uiteraard bijzonder op prijs.

Rekeningnummer PAS
Ons IBAN bankrekeningnummer is NL13 RABO 0123 5731 65 ten name van Vereniging PAS in Nijmegen. Indien u meer informatie wilt (bijvoorbeeld over belastingaftrek), kunt u altijd contact opnemen met onze penningmeester. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden bij de overschrijving.

Gerelateerde berichten