Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Disclaimer

DISCLAIMER
Alle informatie op deze website wordt met de grootste zorg samengesteld door onze medewerkers/vrijwilligers. Mocht blijken dat er op deze site onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt vereniging PAS Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan vereniging PAS Nederland geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Vereniging PAS Nederland is niet aansprakelijk voor foutieve vermeldingen door de plaatser van een advertentie.

Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen linken naar websites die door derden worden aangeboden en onderhouden. Hierover heeft Vereniging PAS Nederland geen controle. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke sites.

PRIVACYBESCHERMING
Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig opgeslagen, en nooit op welke wijze dan ook gebruikt voor commerciële doeleinden of verstrekt aan derden. Gegevens die aan ons verstrekt worden voor het toesturen van een informatiepakket van de vereniging worden slechts 1 maal gebruikt voor de verzending waarna deze zorgvuldig worden verwijderd.

Vereniging PAS en haar vrijwilligers hebben het vertrouwen hoog in het vaandel staan, alle verzonden berichten en/of vragen via de e-mail worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verstrekt. Indien onverhoopt een bericht bij de verkeerde persoon aankomt zal deze vertrouwlijk het bericht doorsturen aan de desbetreffende persoon, om dit te voorkomen verzoeken wij zorgvuldig te controleren voor verzending waar het bericht aankomt. Berichten verzonden via de website aan: bestuur, staf, vrijwilligers, coördinatoren en gastheren/vrouwen komen aan bij de persoon die vermeld staat op het formulier. Berichten voor auteurs worden zonder tussenkomst van PAS direct verzonden. 

GEGEVENS VERLIES
PAS Nederland maakt wekelijks een volledige backup van de online data, onze hostingprovider realtime (continu tot dagelijks). Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat bij een crash de data te herstellen valt. PAS Nederland aanvaardt ook hiervoor geen enkele aansprakelijkheid bij gegevens verlies.

LINKS NAAR DERDEN EN/OF EXTERNE ORGANISATIES
Het vermelden van de links wordt met de grootste zorgvuldigheid door medewerkers/vrijwilligers van PAS uitgevoerd, helaas kunnen wij niet voorkomen dat externe gelinkte partijen tussentijds veranderen qua adres/inhoud/etc. PAS draagt geen enkele verantwoording voor de gelinkte inhoud van externe partijen of derden. Klachten over vermelde link’s kunnen worden gemeld aan de websiteredactie of het bestuur.

AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING (COPYRIGHT)
Deze website is alleen bestemd voor informatieve doeleinden. Niets van deze pagina’s mag worden gereproduceerd, of overgebracht in welke vorm of met welk middel dan ook, mechanisch, gefotokopieerd, opgenomen of anderszins, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van vereniging PAS Nederland of individuele auteurs. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende uitgever. 

De activiteiten AFWAS, Contactdagen, Gespreksgroepen en MASSA behoren tot het intellectueel eigendom van Vereniging PAS Nederland. Het zonder toestemming overnemen of ten uitvoer brengen van deze genoemde activeiten zal met alle ter beschikking staande middelen worden bestreden. 

© 2003 AFWAS is intellectueel eigendom van PAS Nederland als activiteit
© 2004 Contactdagen intellectueel eigendom van PAS Nederland als activiteit
© 2004 Gespreksgroepen intellectueel eigendom van PAS Nederland als activiteit
© 2004 MASSA is intellectueel eigendom van PAS Nederland als activiteit

© 2003-2018 Vereniging PAS Nederland
® Alle rechten voorbehouden

Gerelateerde berichten