Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Commissies

Op de pagina vind je een overzicht van groepen die op dit moment binnen PAS actief zijn, met een korte beschrijving van wat ze doen. Klik op de naam van de commissie om meer informatie te krijgen.  

Als je actief wilt worden, kijk dan of een bestaande commissie een vacature heeft. 

Wanneer je vindt dat een activiteit ontbreekt, neem dan contact op met de secretaris@pasnederland.nl en stel jouw eigen activiteit voor. Het bestuur beoordeelt of zij jouw activiteit vanuit PAS kunnen steunen en kunnen je wellicht ook helpen met het vinden van  vrijwilligers, financiering en ondersteuning. Ga er vanuit dat je de activiteit zelf moet kunnen organiseren, eventueel met hulp van andere vrijwilligers. Het bestuur beperkt zich tot het faciliteren en begeleiden.

Bestuur (Best)
Het bestuur richt zich op het in stand houden van de vereniging. Dat betekent overzicht houden op de voortgang van alle activiteiten, de ledenadministratie en contributie-inning, en het organiseren van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 

Kompas (Kom)
Kompas richt zich op het organiseren van uitstapjes. Dit kunnen wandelingen zijn, maar ook uitjes naar musea en evenementen.

Contactdagen (CTD)
De contactdagen worden elke twee weken ergens in Nederland georganiseerd. Zowel leden als niet-leden met autisme zijn welkom om kennis te maken met andere bezoekers. Er is geen vast programma, maar vaak wel een korte wandeling in de omgeving en de mogelijkheid van een gezamenlijk diner.

Gespreksgroepen (GG)
PAS heeft ongeveer 20 gespreksgroepen die maandelijks bijeenkomen.

Werkgroep Wonen (Wg Wn)
De werkgroep brengt de woonbehoeften van mensen met autisme in kaart en vraagt hiervoor aandacht bij zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij richt zich op volwassenen die zelfstandig kunnen en willen wonen, eventueel met ambulante begeleiding. 

Werkgroep Werk (Wg Wk)
De werkgroep richt zich op het bevorderen van het bemachtigen en behouden van passend werk en gezonde werkomstandigheden voor autisten.

Academische Werkplaatsen Autisme (AWA)
Sinds 2015 neemt PAS deel als ‘veldpartner’ aan diverse werkgroepen van de twee bestaande Academische Werkplaatsen Autisme, die zich richten op het verbinden van onderzoek en zorg.

Nieuwsbrief, Website, Social Media (NEWS)
De commissieleden verzorgen de nieuwsbrief, onderhouden de website en de Socail Media: Facebook en Twitter. Dat doen ze zowel door het schrijven van artikelen als het redigeren van artikelen en informatie van anderen.


Diversen, vaak tijdelijke of beperkte vertegenwoordiging in externe gremia
Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk (RIAN) Zuid-Holland Noord

LKH
Autisme Convenant – Noord-Holland Noord
Grip op Gedrag
Zorgstandaard autisme
Multidisciplinaire richtlijn autisme

Gerelateerde berichten