Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Bestuursleden gezocht – Termijn verlengd tot 30 april 2023

 

Wij zoeken bestuursleden met autisme

Onze vereniging Personen uit het Autismespectrum (PAS) zoekt versterking voor haar bestuur. Wil jij betekenisvol vrijwilligerswerk doen en leren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Specifieke kennis is niet nodig, we zoeken allereerst enthousiasme!

PAS is de landelijke belangenvereniging voor én door volwassenen uit het autismespectrum met een normale tot hoge begaafdheid. PAS stelt het perspectief van de persoon met autisme voorop. Heb je geen autisme en wil je PAS op een andere manier ondersteunen? Ook dan ben je van harte welkom! Stuur een bericht met wat je wilt betekenen voor PAS naar bestuur@pasnederland.nl.

 

Wij:

 • hebben als missie het bevorderen van het welbevinden van personen met autisme;
 • bieden een veilige plek waar je écht onder elkaar kunt zijn, jezelf kunt zijn en erbij hoort;
 • informeren en ontwikkelen kennis over autisme;
 • laten onze stem horen vanuit onze eigen leefwereld en ervaringsdeskundigheid;
 • bieden ruimte voor persoonlijke groei van onze leden.

PAS zoekt mensen die:

 • willen bijdragen aan onze missie;
 • vaardigheden hebben of willen ontwikkelen om PAS draaiende te houden;
 • toegankelijk zijn en ondersteunend voor de actieve leden binnen PAS;
 • als vertegenwoordiger van PAS kunnen fungeren;
 • affiniteit hebben met de activiteiten en de doelgroep van PAS en;
 • breed en toekomstgericht kunnen denken.

Heb of kan je dit nog niet allemaal, maar wil je het graag ontwikkelen? Ook dan ben je meer dan welkom om je aan te melden als toekomstig bestuurslid!

Ervaring opdoen en bijdragen op een manier die bij jou past!

Wat wij bieden:

 • Een organisatie met bevlogen mensen.
 • Een grote groep betrokken vrijwilligers die allerlei activiteiten organiseert.
 • Inspirerende gedachtewisselingen over een zich ontwikkelende vereniging.
 • Een bestuursfunctie die je kunt invullen op een manier die aansluit bij jouw kwaliteiten, beschikbaarheid en belastbaarheid.
 • Vergoeding van onkosten die je maakt voor de vereniging.
 • Ondersteuning:
  • Door oud-bestuursleden die (tijdelijk) beschikbaar zijn voor vragen.
  • Coaching van individuele leden en het bestuur als team (alleen naar behoefte).

Afhankelijk van je capaciteiten is de tijdsinvestering circa 2 tot 4 dagdelen per week
Gemiddeld kost een bestuursfunctie ongeveer 2 tot 4 dagdelen per week. Dit is uiteraard afhankelijk van jouw werkwijze, belastbaarheid, beschikbaarheid en wat er in de toekomst gedelegeerd kan worden aan andere actieve leden. Heb je even wat minder ruimte? Dan los je dat als bestuur samen op.

Wat doet het bestuur zoal:

 • Toezicht houden op het functioneren van de vereniging.
 • Als ondersteuning fungeren voor de leden die activiteiten organiseren, je staat naast de leden.
 • Vergaderen met het bestuur.
 • Minstens één jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) organiseren waar belangrijke beslissingen met de leden genomen worden.
 • Actief uitdragen van de missie en activiteiten van de vereniging.

Meer weten en aanmelden
Geïnteresseerd of vragen? Of ken je iemand die interesse heeft? Neem dan voor 11 april 2023 contact op met: Tammo Michel (voorzitter/secretaris) via bestuur@pasnederland.nl.

Aanmelden als kandidaat voor het bestuur kan tot 25 april 2023 30 april 2023 op hetzelfde mailadres, graag met motivatiebrief en het overzicht van jouw ervaring. Meer informatie over de procedure staat hieronder. Vermeld in je mail dat je je kandidaat stelt voor het bestuur. Je ontvangt uiterlijk eind april een bevestiging van ons dat jouw aanmelding is ontvangen. Indien mogelijk hebben wij met elke kandidaat een kennismakingsgesprek.

Download de volledige vacaturetekst met procedure en toelichting als pdf.

De procedure

Tot 11 april 2023 kun je per mail eventuele vragen stellen aan bestuur@pasnederland.nl
Je richt je mail aan onze huidige voorzitter/secretaris Tammo Michel. Wij zullen ons best doen om vragen zo goed en zo snel als mogelijk per mail te beantwoorden. Daar kan een aantal dagen overheen gaan. Vind je het geen probleem om gebeld te worden, vermeld dan je telefoonnummer en wanneer je bereikbaar bent. Houd er rekening mee dat wij niet beschikbaar zijn op het moment dat jij bereikbaar bent en je het antwoord op jouw vraag toch per mail krijgt.

Uiterlijk 25 april 2023 30 april 2023 ontvangen we graag jouw aanmelding als bestuurskandidaat voor PAS!
We ontvangen graag jouw motivatiebrief van maximaal één A4 waarin je jezelf voorstelt en motiveert waarom jij onze mooie vereniging kunt en wilt besturen! Een foto mag, maar hoeft niet.

De leden lezen verder graag:

 • jouw ideeën over de toekomst van PAS en hoe je die verwacht te realiseren;
 • welke bestuursfunctie jouw voorkeur heeft: voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid;
 • welke eerdere ervaring je hebt opgedaan door bijvoorbeeld opleiding, werk of bestuurslid bij een andere organisatie. Jouw ervaring mag je in een afzonderlijk document opnemen. Een uitgebreid CV is niet wenselijk, eventueel neem je een link op, bijvoorbeeld naar jouw LinkedIn-profiel.

Stuur jouw aanmelding naar bestuur@pasnederland.nl, met jouw motivatiebrief en het overzicht van jouw ervaring als bijlage. Vermeld in je mail dat je je kandidaat stelt voor het bestuur. Je ontvangt uiterlijk eind april een bevestiging van ons dat je documenten zijn ontvangen. Indien mogelijk hebben wij met elke kandidaat een kennismakingsgesprek.

Let op! Zet je contactgegevens in de mail. Neem geen adresgegevens of telefoonnummer(s) op in de documenten, omdat we jouw documenten delen met onze leden zodat zij zich kunnen voorbereiden op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Bestuursleden worden door de ALV van PAS gekozen. Jouw motivatie en overzicht van ervaring sturen we met de overige ALV-stukken naar onze leden. Onze statuten bepalen dat de ALV ‘bestuursleden’ kiest voor een periode van 3 jaar. Je wordt dus niet in functie gekozen. Bestuursleden van PAS bepalen onderling wie welke functie/takenpakket krijgt. Na die 3 jaar mag je je één keer direct herverkiesbaar stellen.

Op dit moment hebben we nog geen datum voor de ALV waarin het bestuur zal worden gekozen. Dat hangt onder meer af van het aantal ontvangen aanmeldingen. Wel stellen we het bijzonder op prijs als je bij deze ALV aanwezig kunt zijn. Zodra we een datum voor de ALV hebben vastgelegd, informeren we alle kandidaten hierover. Alle kandidaten (ook niet-leden) ontvangen een uitnodiging voor de ALV met de ALV-stukken. Tijdens de ALV krijgen de leden ruim de gelegenheid om bestuurskandidaten te bevragen.

 

Wat doet het bestuur van PAS?

 

Wat doet het bestuur van PAS?

De bestuursleden van PAS worden gekozen uit de leden en vertegenwoordigen de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuursleden hebben de functie van algemeen bestuurslid. Het bestuur ondersteunt de actieve leden binnen PAS. Het is wenselijk dat het bestuur zoveel mogelijk taken delegeert. Zo is en blijft PAS een vereniging voor en door personen met autisme en blijft de belasting van de bestuursleden beheersbaar.

De voorzitter is de vertegenwoordiger van PAS. De bijbehorende taken zijn:

 • Leiden van de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Leidinggeven aan het bestuur. Denk hierbij aan:
  • het beleidsplan van de vereniging uitvoeren,
  • het coördineren van taken binnen de vereniging,
  • initiatieven nemen en
  • zorgen dat genomen besluiten worden uitgevoerd.
 • Vertegenwoordiging van de vereniging naar haar leden en naar buiten.
 • Zorgen voor een inhoudelijk jaarverslag.

Taken zoals het motiveren van de leden en het schrijven van het inhoudelijke jaarverslag kunnen uitbesteed worden in overleg met de andere bestuursleden. Ook het voorzitten van bestuursvergaderingen kan rouleren binnen het bestuur.

De secretaris houdt bij wat er speelt in het bestuur en weet hoe het werkt in de vereniging. Zijn of haar taken zijn:

 • Agenda verspreiden en notulen maken van de bestuursvergaderingen (kan ook rouleren).
 • Toezien op de procedures van de vereniging, zoals:
  • De algemene ledenvergadering (ALV) tijdig bijeenroepen.
  • De zittingstermijn van de bestuursleden bijhouden.
 • Bewaken of plannen overeenkomen met de uitgangspunten van de vereniging.
 • De ledenadministratie bijhouden (kan uitbesteed worden).
 • Verzorgen en administreren van de correspondentie.
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel in de gaten houden, bijvoorbeeld in geval van een verhuizing of wisseling van bestuursleden.

De penningmeester beheert het geld van de organisatie. De taken van de penningmeester zijn:

 • Verantwoordelijk voor de boekhouding (kan uitbesteed worden) en de verantwoording daarvan.
 • Verantwoordelijk voor de financiële ledenadministratie.
  • Facturen uitsturen voor contributies en bewaken van de inkomsten.
  • Afstemming met de ledenadministratie (kan uitbesteed worden).
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
 • Verzorgen van informatie voor de kascontrolecommissie (wisselt jaarlijks).
 • Aanvragen van subsidies.

Een algemeen bestuurslid kan allerlei functies uitvoeren. Bijvoorbeeld om taken van de voorzitter, secretaris of penningmeester over te nemen, maar ook andere extra taken, zoals de website bijhouden en namens PAS deelnemen aan bijeenkomsten over autisme. Een algemeen bestuurslid neemt deel aan bestuursvergadering en praat en stemt mee wanneer er beslissingen worden genomen door het bestuur.

Gerelateerde berichten