A- A A+

Ontwikkeling van autisme als diagnose

Leo Kanner, Hans Asperger, Zuster Gaudia (artikel Autisme)

Diagnose in de DSM I tm Vs

Incl. onderverdelingen

Diagnose in de ICD-10

WHO diagnose

Positieve psychologie diagnose

Verschillende modellen: medisch, cultureel, maatschappelijk

Gezondheidsraad

Gezondheidsraad. Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/09. ISBN 978-90-5549-760-7

Gezondheidsraad. Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2012; publicatienr. 2012/09. ISBN 978-90-5549-899-4

Multi-disciplinaire Richtlijn MDR