Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Autisme in de sport

Sporters met autisme
Voor veel personen met autisme is het lastig om een geschikte sport en vereniging te vinden die past bij hun behoeften. Veel van deze personen vinden het in eerste instantie lastig om te bedenken wat zij leuk vinden om te doen. Zij moeten het eigenlijk ervaren en zien wat er gebeurt, voordat zij een keuze kunnen maken.

Autisme is niet zichtbaar aan het uiterlijk van een persoon. Juist voor deze personen met een normale of zelfs hoge intelligentie is het lastig om een goede aansluiting te vinden bij het bestaande sportaanbod. Zij voelen zich vaak niet thuis in een Gehandicapten-team en kunnen zich zonder ondersteuning ook niet goed handhaven in een regulier team.

Werken met sporters met autisme
Het wordt daarom steeds belangrijker om als begeleider rekening te houden met deze personen. Een begeleider moet leren om gedragingen die voortkomen uit autisme te herkennen en begrijpen. Hij moet in staat zijn om zijn communicatie aan te passen aan de sporter met een autistisch-spectrumstoornis. Hij moet leren om structuur aan te brengen in de tijd, activiteit, ruimte en zichzelf (zijn eigen gedrag) binnen een training of wedstrijd.

Vandaar dat de Academie voor Sportkader in samenwerking met o.a. sportbonden, het NOC-NSF en de NVA het leertraject “Autisme in de Sport” heeft ontwikkeld. Dit leertraject bestaat o.a. uit een E-learning module, een stappenplan voor sportverenigingen, en een handboek. Het traject is gericht op trainers, coaches en begeleiders uit alle sporten, danwel op de besturen van sportverenigingen die (meer) mensen met autisme bij hen willen laten sporten.

Een minpuntje aan dit verder goede initiatief is, dat het hele traject ontwikkeld is met alleen kinderen en jongeren met autisme in het achterhoofd. In de gehele leergang, en in de filmpjes die online staan, is geen volwassene met autisme te zien. De aanbevelingen zijn echter veelal ook op volwassenen met autisme, die willen sporten bij een reguliere sportvereniging, van toepassing. Net als kinderen, hebben ook volwassenen met autisme vaak behoefte aan een veilige en gestructureerde sportomgeving. Ook volwassenen willen graag sporten bij een vereniging waar ze zich thuis voelen en waar rekening wordt gehouden met hun beperkingen. Volwassenen gaan, net als kinderen met autisme, vaak sporten vanwege de sociale contacten of het gevoel ergens bij te (willen) horen. Tegelijkertijd kan dit juist mis gaan, als er geen begrip is voor het autisme, of de andere sporters niet open staan voor iemand die anders is.
Voor je het weet zit de volwassene met autisme dan thuis op de bank, zonder lichaamsbeweging en zonder sociale contacten.
Het zou goed zijn als er een vervolg op dit project zou komen, waarin wél aandacht aan volwassenen met autisme wordt besteed.

http://nocnsf.eduhost.nl/CMS/Centrale%20informatiemap/Generieke%20Leertrajecten/Bronmateriaal/Autisme/AIS_v0300/system/cursus.html

http://www.nocnsf.nl/academie-voor-sportkader/kader/leertrajecten/autisme-kader#1

Gerelateerde berichten