Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Kan PAS iets betekenen voor mijn stage of scriptie?

Ik ben (wij zijn) een student van Hogeschool X (of Universiteit Y). Voor mijn afstudeeronderzoek voer ik een onderzoek uit naar  …. … Mijn vraag is of … …

Wat kan PAS daarin voor mij betekenen?En wat verwachten jullie van mij?

 

PAS krijgt regelmatig vragen binnen van studenten, stagiaires of (junior)onderzoekers in het kader van hun studie. Meestal betreft dit een scriptie- of afstudeeropdracht, maar soms ook een gewone studie-opdracht in het kader van een bepaald vak.

 

We merken echter dat de vragen die aan ons gesteld worden, regelmatig niet ‘to-the-point’ zijn. Ze gaan bijvoorbeeld niet over onze doelgroep, worden niet op een goede manier gesteld (lees: zijn zo vaag, dat wij niet weten wat er nu eigenlijk bedoeld wordt), of de introductie op de vraag (lees: enige uitleg over wie de vraagsteller nu eigenlijk is en wat hij/zij studeert) ontbreekt volledig.

 

Wij begrijpen dat het stellen van goede vragen een kunst apart is. En dat studenten dat vaak nog moeten leren. Vandaar dat ik (KvdB) deze Frequently Asked Questions (FAQ) heb opgesteld. De bedoeling is dat dit als een soort handvat kan dienen bij het stellen van studie- of onderzoeksgerelateerde vragen aan PAS.

 

In deze FAQ ga ik achtereenvolgens in op de volgende punten:

 

 1. Hoe stel ik een goede vraag?
 2. Wie kunnen een (studie- of onderzoeksgerelateerde) vraag aan PAS stellen?
 3. Met welke vragen kun je WEL en met welke NIET bij PAS terecht? Wat kunnen of weten wij wel, en wat niet?
 4. Welke mogelijkheden biedt PAS?
 5. Wat verwachten wij van jou?
 6. Hoe stuur ik mijn vraag in? Naar wie moet ik mailen?
 7. Binnen hoeveel tijd kan ik een antwoord terug verwachten?
 8. Overzicht van studie- en onderzoeksgerelateerde vragen aan PAS.
 9. Overige tips en suggesties.
 10. Links.

 

 

Hoe stel ik een goede vraag?

 

Een goede vraag is een vraag die aan de lezer (wij dus) niks te raden overlaat. Wij zijn niet telepathisch ingesteld en ook niet goed in raden, dus wij weten niet wat jij denkt of wilt. Alles wat je denkt of wilt, dat relevant is, zul je ons dus moeten meedelen.

 

Wij stellen het zeer op prijs, dat we weten wie ons een vraag stelt. Dus stel jezelf even voor. ‘Ik ben die en die, studeer … daar en daar. In het kader van vak … moet ik ….’.

Ik weet dat email en internet dingen anoniem maakt, maar wanneer je iets van ons wilt, zul je uit de anonimiteit moeten stappen. Dus vermeld ook je bereikbaarheidsgegevens, zoals email of telefoonnummer. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven zonder jouw toestemming.

 

Een goede vraag is to-the-point, helder en duidelijk, en vooral CONCREET. Wij horen graag zo concreet mogelijk wat je van plan bent met je onderzoek; welke informatie je nodig hebt; welke mensen je wilt bereiken en wat al niet meer. Alleen dan kunnen wij bekijken of we je kunnen helpen of niet.

 

Een goede vraag is REALISTISCH. Even bot gezegd: dat jij een deadline hebt, is pech voor jou, maar wij kunnen daar niks mee. Helaas gebeurt het soms, dat ons een vraag bereikt in de trant van ‘Ik moet over een week een heel werkstuk af hebben. Daarvoor  heb ik nog gigantisch veel informatie nodig. (Eigenlijk moet ik nog beginnen). Kunnen jullie mij alles vertellen wat ik weten moet, en gauw een beetje!’ Wanneer we niet meteen terug mailen, volgt er na een paar dagen een mailtje met ‘Je weet toch dat ik over een paar dagen een deadline heb! Waarom heb je nog niet geantwoord? Dat moet NU en wel SNEL en wel OP MIJN MANIER!’. Sorry, maar zo werkt het natuurlijk niet. Je kunt ons niet commanderen. Wij zijn gigantisch druk, en dat jij pas een paar dagen van te voren aan je opdracht begint, wil niet zeggen dat wij ons moeten haasten.

 

Realistisch wil zeggen, dat je er rekening mee houdt dat dingen tijd kosten. Dat je op tijd begint met plannen. Realistisch wil ook zeggen, dat wij niet een soort God zijn, of een levende Encyclopedie, die alles op kan ratelen wat jij nodig hebt. Toets iets in, liefst vaag en onduidelijk, druk op ‘send’ en wij spuwen alles uit op een presenteerblaadje. Nou, nee dus.

 

Een goede vraag is to-the-point. Dat houdt in, dat alle relevante informatie erin staat. En alle overbodige informatie niet. Mocht je twijfelen of iets relevant is, vermeld het dan liever wel dan niet. Dingen die meestal niet relevant zijn, zijn bijvoorbeeld jouw levensgeschiedenis of hobby’s. Maar troost je, de meeste vragenstellers vermelden te weinig informatie. Niet teveel.

 

Tenslotte zul jij voor ons moeten denken. Probeer je zo goed mogelijk in te denken, wat wij allemaal zouden moeten weten. Stel je bijvoorbeeld voor, dat iemand diezelfde vraag aan jou zou stellen. Zou jij hem dan snappen? Zou iemand die geen voorkennis heeft, die niet dezelfde studie heeft gedaan als jij, hem snappen? Probeer zaken als jargon, specialistische kennis of moeilijke termen zo veel mogelijk te vermijden, of licht ze toe. Misschien kennen wij ze niet.

 

Samengevat is een goede vraag:

 

-duidelijk geformuleerd

-eenduidig

-concreet

-realistisch

-zo volledig mogelijk

-to-the-point

-kent een introductie (wie ben je, wat doe je, wat wil je en waarom wil je dat?)

-kent een eind, met daarin minstens je contactgegevens.

 

 

Wie kunnen een (studie- of onderzoeksgerelateerde) vraag aan PAS stellen?

 

In principe kan iedereen dat doen. In de praktijk zijn het vooral studenten die ons mailen met vragen. De studenten komen van diverse instellingen door het hele land, en niet alleen van sociale richtingen. Al moet gezegd dat de meeste vragen van studenten van opleidingen komen, zoals maatschappelijk werk en dienstverlening, pedagogiek/orthopedagogiek, psychologie of sociaal pedagogische hulpverlening (SPH). Soms zijn er meerdere (groepjes) studenten van eenzelfde studierichting, die ons mailen in het kader van dezelfde vraag of studie-opdracht.

 

Daarnaast komen oproepen gericht op het werven van deelnemers voor wetenschappelijk onderzoek (bijv. promotie-onderzoek) bij PAS terecht.

 

Met welke vragen kun je WEL en met welke NIET bij PAS terecht?

 

* NIET:

Het makkelijkste is het, om te vertellen waarmee je NIET bij ons terecht kunt.

Dit zijn in elk geval vragen die:

 

a)  niet over onze doelgroep gaan
b)  vragen om hulpverlening, behandeling of therapie
c)  een vraag aan PAS om reclame te maken voor jouw (particuliere) bedrijf 

 

Ad a) Het gebeurt regelmatig dat we vragen binnen krijgen, die niet afgestemd zijn op onze organisatie of onze doelgroep: normaal begaafde volwassenen met ASS. De vraag is dan iets in de trant van ‘Weet u hoeveel kinderen van 8-10 jaar er buiten de boot vallen in het onderwijs?’ Sorry, maar voor vragen die niet over onze doelgroep gaan, moet u niet bij ons zijn. Af en toe vraag ik me af, of mensen überhaupt onze website gelezen hebben voor de vraag gemaild wordt. Want daar staat toch duidelijk op de homepage dat we voor volwassenen zijn die zelf ASS hebben. Vragen over kinderen, partners, of ouders kunnen we dus niet beantwoorden.

 

Ad b) De mensen achter PAS zijn geen hulpverleners. Wij bieden dus geen hulp of therapie, en behandelen niet. De medewerkers van PAS zijn wel allemaal ervaringsdeskundigen, en vanuit die optiek kunnen we onze mening geven.

 

Ad c) Wij maken geen reclame voor welk bedrijf dan ook. Ook vragen in de sfeer van ‘wij helpen jullie met onze reïntegratie-aanpak, cursussen, aanbod zus en zo’, plaatsen wij meestal niet.

 

* WEL:

 

Vragen gericht op:

 

 • Het werven van deelnemers voor je onderzoek (mits behorend tot onze doelgroep)
 • Een vraag of je één of meerdere mensen van PAS mag interviewen.
 • Het meedenken door medewerkers van PAS bij de opzet van je onderzoek (van vraagstelling en plan van aanpak tot generalisatie van conclusies).
 • Het kritisch lezen van je onderzoeksopzet, scriptie of onderzoeksverslag vanuit het perspectief van onze doelgroep.
 • Het kritisch lezen van je enquête- of interviewvragen. Zijn ze geschikt voor onze doelgroep?
 • Het bedenken van een goede vraagstelling of onderwerp waar je onderzoek naar zou kunnen doen.
 • Methoden-vragen. Zowel onderzoekstechnische methoden (met name kwalitatief), maar met name methoden om met onze doelgroep te werken, een aanbod te maken dat bij hen aansluit e.d.
 • Beleidsmatige vragen in de trant van ‘Aan welk beleidsonderzoek of 'beleidsproject is behoefte?’, ‘Hoe zou dat volgens jullie uitgevoerd moeten worden?’.
 • Vragen gericht op de inzet van ervaringsdeskundigheid van mensen met ASS.

 

Vanwege onderbezetting is het mogelijk dat we geen tijd of ruimte hebben voor (te) arbeidsintensieve vragen.

 

*  Wat kunnen of weten wij wel, en wat niet?

 

Wij kunnen met name adviseren over methoden of manieren van aanpak. Wij kunnen geen pasklare antwoorden geven.

 

Bijvoorbeeld bij een vraag als ‘Tegen welke problemen lopen volwassenen met ASS aan op het gebied van x?’.

-kunnen wij niet het antwoord geven. Dat zou je moeten onderzoeken.

-kunnen wij wel zeggen hoe je dat zou kunnen onderzoeken.

 

Ditzelfde geldt voor vragen zoals:

‘Welke hulp hebben mensen met ASS nodig?’

‘Wat willen mensen met ASS?’

Etc.

 

De handvol medewerkers van PAS zijn niet dé mensen met ASS. Wij kennen ook niet alle ASS-ers, laat staan dat we iedereen persoonlijk spreken. Dé antwoorden bieden wij niet. Wij kunnen hooguit trends signaleren.

 

Welke mogelijkheden biedt PAS?

 

Dit kunnen wij doen:

 

-je oproepje (voor deelnemers e.d.) plaatsen op onze website en in onze nieuwsbrief

-je aan een goed idee helpen om uit te zoeken (voor ons)

-adviseren over een goede manier van aanpak, met daarin aandacht voor inzet van ervaringsdeskundigheid

 

Wij kunnen geen garanties bieden dat een oproepje voor deelnemers automatisch onderzoeksdeelnemers oplevert.

 

Wat verwachten wij van jou?

 

Wij stellen het op prijs in een zo vroeg mogelijk stadium bij onderzoeks- of beleidsplannen betrokken te worden. Wij denken graag mee vóór alles vast staat. Zo gauw een projekt of onderzoek de uitvoeringsfase in gaat, trekken wij ons (meestal) terug.

 

Verder stellen wij het erg op prijs om je verslag of scriptie te ontvangen, wanneer dat af is. Wij willen dit graag op onze website plaatsen. Op die manier kunnen zo veel mogelijk mensen kennis nemen van jouw resultaten.

 

Verder verwachten we uiteraard dat je zorgvuldig omgaat met gegevens die wij verstrekken; dat je respect hebt voor onze achterban en rekening houdt met de privacy van mensen.

 

Hoe stuur ik mijn vraag in? Naar wie moet ik mailen?

 

Bij voorkeur via email naar redactie@pasnederland.nl.

 

Binnen hoeveel tijd kan ik een antwoord terug verwachten?

 
We doen ons best iedereen zo snel mogelijk, d.w.z. binnen twee weken, terug te mailen. Mocht je na 2 weken nog niets gehoord hebben, stuur dan je mailtje nogmaals.

Overige tips en suggesties.

 

-Plaats een oproepje voor onderzoeksdeelnemers op meerdere plaatsen.

-Biedt mensen een beloning voor deelname.

-Via internet en diverse wetenschappelijke tijdschriften is een schat aan informatie te vinden. (Helaas meestal niet over onze doelgroep…)

 

Links:

 

Algemeen

http://www.darenet.nl/nl/page/page.view/promise.page  (Proefschriften online)

http://scripties.ned.ub.rug.nl/   (Scripties online)

http://scholar.google.nl/   (Google Scholar)

http://pkp.sfu.ca/?q=ojs   (Public Knowledge Project)

http://www.pubmedcentral.nih.gov/  (PubMed. (Bio)medische artikelen)

http://www.picarta.nl  (Picarta. Loginnaam nodig)

 

Autisme specifiek

http://autism.researchtoday.net/      (Autisme onderzoek)

http://www.convenantautisme.nl  (Convenant Autisme)

 

GGZ

http://www.vilans.nl/   (Kennisinstituut voor langdurende zorg)

http://brainmind.com/  (Brain & Mind)

http://www.datafact.net/excluded/  (Excluded. Site over wantoestanden in de psychiatrie)

 

 

 

Overzicht van studie- en onderzoeksgerichte vragen 

Dit overzicht vermeldt alleen welke soort vragen bij PAS zijn binnengekomen. Het zegt niks over mogelijke antwoorden, of we hebben kunnen helpen etc.

 

2005

 

Mogelijkheden van domotica bij mensen met ASS. Domotica is het automatiseren van functies in en rondom het huis. Bijvoorbeeld een alarmeringsysteem, een systeem waarbij de dagstructuur aangehouden kan worden, of systeem voor communicatie door middel van icoontjes.

Studierichting onbekend.

 

2006

 

Welke invloed heeft het syndroom van Asperger op consumentengedrag?

Student economische psychologie.

 

Mensen met Asperger in een liefdesrelatie: methodieken en behandelmethoden.

Student SPH.

 

Participatie binnen de maatschappij van mensen met Asperger.

Student doorstroom/schakel traject MBO-sd.

 

Participatie binnen de maatschappij van mensen met Asperger.

Student doorstroom/schakeltraject naar HBO-MW.

 

Iets schrijven over autisme en seksualiteit.

Student SPH.

 

Iets schrijven over autisme en seksualiteit.

Studenten Maatschappelijk Werk.

 

Een interview afnemen bij iemand die ervaring heeft in het hoger onderwijs i.c.m. autisme.

Studierichting onbekend.

 

Voor studie-opdracht de partnerrelatie/seksuele relatie bij iemand met het syndroom van Asperger onderzoeken. Hiervoor op zoek naar een casus van iemand met het syndroom van Asperger, waar er zich problemen vormen in de intieme relatie met hun partner.

Student orthopedagogiek.

 

Verzoek om informatie voor een project dat de link legt tussen geneeskunde en kunst. Studente wil bekijken hoe autisme juist voorgesteld wordt in de media. (via films: vb Rainman, muziek, gedichten, boeken,…)  omdat ze zelf al gemerkt heeft, dat er heel vaak een nogal ‘cliché’ beeld geschetst wordt van een persoon met autisme.

Student geneeskunde.

 

Voor- en nadelen van internethulpverlening.

Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

 

Aanbod van hulpverlening voor normaal begaafde volwassenen met ASS in Nederland.

Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

 

Onderzoek naar de mate waarin cliënten met PDD-NOS kunnen meebeslissen in hun behandelplan en op welke manier ze dit kunnen.

Studenten pedagogiek.

 

Onderzoek of er onder autisten draagvlak bestaat om in een leefgemeenschap te gaan wonen die nog gerealiseerd moet worden.

Studenten SPH.

 

Gerelateerde berichten