Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

DSM-IV criteria voor PDD-NOS

Diagnostische criteria (DSM-IV) voor PDD-NOS

Hoofdcategorie: Stoornissen die meestal voor het eerst
op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd
worden.
Subcategorie: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

299.80 Pervasieve Ontwikkelingsstoornis – Niet Anderszins
Omschreven (met inbegrip van Atypisch autisme)
(Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified (PDD-NOS))

Deze categorie moet gebruikt worden als er een ernstige en pervasieve
beperking is in de ontwikkeling van de wederkerige sociale interactie
samen met tekortkomingen in ofwel de verbale ofwel non-verbale communicatieve
vaardigheden, of door de aanwezigheid van stereotiep gedrag, interesses
en activiteiten, terwijl niet voldaan wordt aan de criteria voor een specifieke
pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis
of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Zo behoren tot deze categorie
ook de "atypische autisme" beelden die niet voldoen aan de criteria
van de autistische stoornis vanwege een begin op latere leeftijd, atypische
symptomatologie of te weinig symptomen of deze allemaal.

Gerelateerde berichten