Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

DSM-IV criteria voor de stoornis van Rett

Dit zijn de diagnostische cirteria (volgens DSM-IV) voor de stoornis van Rett.

Hoofdcategorie: Stoornissen die meestal voor het eerst
op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd
worden.
Subcategorie: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

299.80 Stoornis van Rett
(Rett’s Disorder)

A. Alle volgende:

(1) duidelijk normale prenatale en perinatale ontwikkeling

(2) duidelijk normale psychomotore ontwikkeling gedurende
de eerste vijf maanden na de geboorte
(3) normale schedelomvang bij de geboorte

B. Begin van alle volgende, na de periode van normale
ontwikkeling:

(1) afname van de schedelgroei tussen de leeftijd van
vijf maanden en 48 maanden

(2) verlies van eerder verworven doelgerichte handvaardigheden
tussen de leeftijd van vijf maanden en dertig maanden met de hierop volgende
ontwikkeling van stereotiepe handbewegingen (bijvoorbeeld handen wringen
of "handenwassen")

(3) verlies van sociale betrokkenheid vroeg in het beloop
(hoewel sociale interactie zich later wel ontwikkelt)

(4) optreden van een slechte coördinatie van het
lopen of de bewegingen van de romp

(5) ernstige beperkingen in de ontwikkeling van de expressieve
en receptieve taal met ernstige psychomotorische achterstand

Gerelateerde berichten