Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Abc van beroepen in de GGZ

Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn veel verschillende
hulpverleners werkzaam. Om je een idee te geven met welke mensen je
meestal te maken zult krijgen, vind je hieronder een overzicht van een
aantal hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Dit overzicht is niet volledig, er zijn nog andere vormen van behandeling en begeleiding mogelijk.

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker richt zich zowel op materiële als
niet-materiële aspecten van de psychosociale problemen waar iemand mee
te maken heeft.

Psychiater

Een psychiater is afgestudeerd in de geneeskunde en heeft daarna een
opleiding psychiatrie gedaan. Met het volgen van deze opleiding wordt
tevens een psychotherapie-opleiding gevolgd; een psychiater is dus ook
een psychotherapeut.
Een psychiater mag lichamelijke behandelingen geven, waaronder het
voorschrijven of toedienen van medicatie. Psychiaters zijn
BIG-geregistreerd*.

Psycholoog

Omdat een psycholoog geen medische achtergrond heeft, mag hij/zij geen medicatie voorschrijven.

Eerstelijnspsycholoog

Dit is een psycholoog uit de eerstelijnsgezondheidszorg. ‘Eerste
lijn’ betekent hier dat deze psycholoog in principe toegankelijk is
voor cliënten, zonder dat deze een doorverwijzing hoeven te hebben.
Wanneer een verzekering de kosten van een eerstelijnspsycholoog
vergoedt, heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig.

Een eerstelijnspsycholoog gebruikt meestal een kortdurende
behandeling (ca. 10 sessies) en werkt voornamelijk probleemgericht. Ook
zijn ze niet gespecialiseerd in één specifieke richting.

Gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog)

De gezondheidszorgpsycholoog behandelt psychische stoornissen bij
lichamelijke ziekten of afwijkingen en houdt zich bezig met de
raakvlakken tussen psychische aspecten en lichamelijke ziekten.

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is een gespecialiseerde
gezondheidszorgpsycholoog en is gespecialiseerd in onder andere
psychodiagnostiek en psychotherapie. De behandeling is gericht op het
doen verminderen of verdwijnen van klachten, afwijkingen of psychische
stoornissen. Hierbij kunnen specifieke behandelmethoden gebruikt worden.

NIP-geregistreerd psycholoog

Wanneer je te maken hebt met een psycholoog die geregistreerd is bij
het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) heb je te maken met een
‘echte’ psycholoog; vanaf 1993 mag iedereen zich namelijk psycholoog
noemen, omdat toen de wettelijke bescherming van de titel ‘psycholoog
‘ is weggevallen.

Psychomotorisch therapeut (PMT-er)

Een psychomotorisch therapeut probeert je via verschillende
bewegingstechnieken bewust te maken van je eigen lichaam en je
lichaamstaal. Psychomotorische therapie is een vorm van psychotherapie
en probeert door middel van verschillende bewegingstechnieken
psychosociale of psychiatrische problematiek te verminderen of weg te
nemen.

Psychotherapeut

Psychotherapeuten hebben na het behalen van de universitaire
opleiding medische of sociale wetenschappen of na de HBO-opleiding
maatschappelijk werk een opleiding psychotherapie afgerond.
Psychiaters, psychologen,(ortho)pedagogen en maatschappelijk werkers kunnen dus psychotherapeut zijn.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er)

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige is voornamelijk gericht op
de relatie tussen de psychiatrische stoornis en de interactie met het
individu en de onmiddellijke omgeving van het individu. Daarnaast wordt
vaak ook aandacht besteed aan het functioneren in de maatschappij.

*De Wet BIG heet volluit ‘Wet beroepen in de individuele
gezondheidszorg’. Deze wet zorgt voor de titelbescherming van een
achttal beroepen waar ook artsen en psychotherapeuten onder vallen.
Deze beroepen vallen onder het wettelijk tuchtrecht.

Gerelateerde berichten