A- A A+

Er wordt hard gewerkt aan een hele grote internationale studie. Nederland is lid en doet hieraan mee.

Het gaat nu om een Nederlandse versie van een enquête voor en door autisten naar schatting rond de zomer. Getracht gaat worden om behoeftes en meningen van mensen met autisme te bundelen. Nodig zijn leden die interesse hebben om zich in te zetten voor feedback en belangstelling in de opstartfase. En later uiteraard ook geïnteresseerden voor de enquette zelf.

Houdt onze website in de gaten voor nadere informatie...