Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Wat kost een PAS lidmaatschap?

 

Een PAS lidmaatschap kost 20 euro per jaar, en kan alleen na instemming op een Algemene Leden Vergadering verhoogd worden. Indien een lidmaatschap van hoogte veranderd zal ieder lid daar persoonlijk bericht over ontvangen en kan indien deze de verhoging niet accepteerd het lidmaatschap opzeggen.

 

*Indien er ook een lidmaatschap bij de NVA (Nederlande Vereniging voor Autisme) loopt kan aanspraak gemaakt worden op combinatiekorting, meldt bij PAS én bij de NVA dat het gaat om een combi-lidmaatschap; er wordt 20% korting verwerkt op ieder lidmaatschap.

 

Een kalenderjaar loopt van januari tot en met december.

 

Bij de aanvraag van een lidmaatschap wordt er gefactureerd vanaf het kwartaal van aanvraag tot het einde van het kalenderjaar, lidmaatschappen worden automatisch verlengd met 1 jaar, mits de secretaris voor 1 december van het lopende kalenderjaar een opzegging ontvangen heeft.

 

Ledenfacturen worden in de maand December, (uiterlijk Januari) verzonden voor het daarop volgende kalenderjaar, mits de secretaris voor 1 december van het lopende kalenderjaar geen opzegging ontvangen heeft.

 

Afschrijving via 'automatische incasso' of 'doorlopende machtiging' vinden 1 maal plaats in December.

 

 

 

Gerelateerde berichten