Vereniging PAS Nederland

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Welkom bij PAS

 Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme. Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe. PAS werkt aan het bereiken van dit doel door het organiseren van allerlei activiteiten.

Voor de organisatie van onze activiteiten hebben we onderstaande vijf pijlers gedefinieerd.

  • Belangenbehartiging
  • Deskundigheidsbevordering
  • Voorlichting (Informatie & Advies)
  • Communicatie
  • Lotgenotencontact

De belangenbehartiging krijgt uiteraard op vele manieren vorm. PAS probeert door middel van inspraak en medezeggenschap de stem van volwassenen met autisme te laten horen. Zo participeren onze leden in de adviesraad van het Leo Kannerhuis en in de stuurgroep van het Convenant Autisme in Noord-Holland Noord. Ook nemen wij deel aan de Academische Werkplaatsen Reach-Aut en Samen Doen.

Dit zijn samenwerkingsverbanden die in 2014 en 2015 en gestart, waarin onderzoekers, zorgverleners, beleidsmedewerkers en belangenorganisaties zoals PAS samen werken. 

De deskundigheidsbevordering krijgt in diverse werkgroepen vorm. Op dit moment zijn er twee werkgroepen actief: de werkgroep Wonen, die een brochure over autisme en wonen in voorbereiding heeft, en de recent opgerichte werkgroep Beeldvorming, die het trainen van ervaringsdeskundigen verzorgt. De werkgroep Zorg is tijdelijk inactief, maar heeft in het verleden onder meer een stevige bijdrage geleverd aan de multi-disciplinaire richtlijn Autisme. De werkgroep Werk is in 2012 zelfstandig verder gegaan onder de naam Autisme Ten Top.

De voorlichting (informatie & advies) ligt tijdelijk stil aangezien we daar op dit moment geen vrijwilliger(s) voor hebben.

Onder communicatie verstaan wij het beheren van deze website, het uitbrengen van een nieuwsbrief en het op aanvraag toezenden van folders, flyers of brochures.

Het lotgenotencontact krijgt vorm via contactdagen en gespreksgroepen.

Meer informatie over deze activiteiten vindt u elders op deze website.

 

Lid worden van PAS

Wij nodigen u van harte uit om lid te worden van PAS, wanneer u een diagnose in het autisme spectrum heeft (of een zeer sterk vermoeden) en 18 jaar of ouder bent. Het lidmaatschap kost slechts 20 euro per jaar. Lid worden kan door het uitprinten, invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier (PDF).

Uw lidmaatschap betekent veel voor ons, maar ook voor u. Met meer mensen is het eenvoudiger om activiteiten te organiseren zoals gespreksgroepen, contactdagen, voorlichtingsbijeenkomsten of het opleiden van ervaringsdeskundigen. Hoe meer leden PAS heeft, des te beter kunnen wij onze gezamenlijke belangen behartigen.

Tot de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) behoren klassiek autisme, Hoogfunctionerend Autisme (HFA), de stoornis van Asperger en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS). Ook wanneer u een sterk vermoeden heeft dat u een ASS heeft, maar u heeft geen officiële diagnose, kunt u lid worden van PAS.

Kent u mensen uit uw omgeving die tot de doelgroep van PAS behoren? Dan vinden wij het erg fijn wanneer u hen wijst op het bestaan van PAS en de mogelijkheid om lid te worden. Een folder met informatie over onze vereniging is hier te downloaden.