A- A A+

Voor de mensen die in deze materie geïnteresseerd zijn dan wel betrokken, met de linkjes naar de bijlagen op de Rijksoverheidsite:
 
BetreftAanbiedingsbrief WIA aanbevelingen Stichting van de ArbeidPagina 1 van 1
Bijgaand zend ik u een afschrift van de brief ‘WIA aanbevelingen Stichting van de Arbeid’ met daarbij het adviesrapport van de Stichting van de Arbeid. De brief ziet op verbetervoorstellen gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Met het oog op de motie Strik c.s. over maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren (Eerste Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775, J) verstuur ik u deze brief.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/01/brief-wia-aanbevelingen-stichting-van-de-arbeid
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/01/aanbevelingen-wia-stichting-van-de-arbeid-8-juli-2020