Vereniging PAS Nederland

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

ALV op 6 september 2014

E-mail Print PDF

Het interimbestuur van PAS heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 6 september 2014 van 13.30 uur tot 17.00 uur.
De vergadering wordt gehouden in
De Kargadoor, Oude Gracht 36 te Utrecht

Voor de agenda, agendastukken en aanmelding:

Lees meer...
 

ALV stelt interim-bestuur aan

Op de ALV van 21 juni 2014 is besloten een tijdelijk interim-bestuur aan te stellen, bestaande uit de heren P. Koopmans, Corneille van der Ploeg en Ivan Henczyk. Dit interim-bestuur heeft als taak op korte termijn een nieuwe ALV te organiseren en te zorgen dat de vereniging draaiende blijft in de tussenliggende periode. Op deze ALV zal een nieuw bestuur gekozen worden. De leden van het interim-bestuur zijn dan niet verkiesbaar. Door op LEES MEER te klikken is meer informatie beschikbaar.

Lees meer...
 

Welkom bij PAS

Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme. Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe. PAS werkt aan het bereiken van dit doel door het organiseren van allerlei activiteiten.

Voor de organisatie van onze activiteiten hebben we onderstaande vijf pijlers gedefinieerd.

  • Belangenbehartiging
  • Deskundigheidsbevordering
  • Voorlichting (Informatie & Advies)
  • Communicatie
  • Lotgenotencontact
Lees meer...
 

Voorlichting over autisme geven of aanvragen

altPAS vindt het belangrijk om een genuanceerd beeld van autisme neer te zetten. Daarom geven we voorlichtingen met ervaringsdeskundige sprekers. Vanaf nu is het mogelijk om via de website zo'n voorlichting over autisme aan te vragen.
We zijn ook nog op zoek naar meer mensen met een vorm van autisme die namens PAS voorlichtingen over autisme willen geven. Meer informatie? Lees verder...

 

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief vindt u in het menu onder downloads of klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Bent u geen lid, maar wilt u wel de nieuwsbrief lezen? Door u aan te melden via deze link  (externe service) ontvangt u bij het uitkomen van een nieuwe nieuwsbrief een attenderingsmail.

 

Lid worden!

Wij nodigen u van harte uit om lid te worden van PAS, wanneer u een diagnose in het autisme spectrum heeft (of een zeer sterk vermoeden) en 18 jaar of ouder bent. Het lidmaatschap kost slechts 20 euro per jaar. Lid worden kan door het uitprinten, invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier (PDF).

Uw lidmaatschap betekent veel voor ons, maar ook voor u. Met meer mensen is het eenvoudiger om activiteiten te organiseren zoals gespreksgroepen, contactdagen, voorlichtingsbijeenkomsten of het opleiden van ervaringsdeskundigen. Hoe meer leden PAS heeft, des te beter kunnen wij onze gezamenlijke belangen behartigen.

Tot de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) behoren klassiek autisme, Hoogfunctionerend Autisme (HFA), de stoornis van Asperger en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS). Ook wanneer u een sterk vermoeden heeft dat u een ASS heeft, maar u heeft geen officiƫle diagnose, kunt u lid worden van PAS.

Kent u mensen uit uw omgeving die tot de doelgroep van PAS behoren? Dan vinden wij het erg fijn wanneer u hen wijst op het bestaan van PAS en de mogelijkheid om lid te worden. Een folder met informatie over onze vereniging is hier te downloaden.

 

Privacy

PAS gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Wij verstrekken geen informatie over leden en geven dus ook geen antwoord op de vraag of iemand lid is. Lidmaatschapsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het onderhouden van het contact tussen de vereniging en u als lid. De overige gegevens die wij van u vragen verwerken wij anoniem en dienen als basis voor onze keuzes en het ontwikkelen van activiteiten.