Vereniging PAS Nederland

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Welkom bij PAS

Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme. Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe. PAS werkt aan het bereiken van dit doel door het organiseren van allerlei activiteiten.

Voor de organisatie van onze activiteiten hebben we onderstaande vijf pijlers gedefinieerd.

  • Belangenbehartiging
  • Deskundigheidsbevordering
  • Voorlichting (Informatie & Advies)
  • Communicatie
  • Lotgenotencontact
Lees meer...
 

Postbus 592 te Nieuwegein

Per 1 januari 2015 is PAS voor papieren post alleen te bereiken op Postbus 592, 3430 AN  te Nieuwegein. Op flyers, folders, formulieren en een incidentele webpagina staat vaak het oude adres (postbus 50 in Heesch). Wij verzoeken u vriendelijk om papieren post voor PAS alleen nog te sturen aan postbus 592.

 

ALV 2015

De algemene ledenvergadering (ALV) van PAS zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 20 juni 2015 in de Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht. Nadere informatie volgt zodra we die beschikbaar hebben en uiterlijk een maand voor de ALV.

 

Brochure Autismevriendelijk Wonen

PAS brengt brochure uit over Autismevriendelijk wonen
`Voorkant brochure Autismevriendelijk Wonen
De werkgroep Wonen van PAS heeft een brochure samengesteld om aandacht te vragen voor de woonproblematiek waar veel volwassenen met autisme mee te maken hebben. De brochure heeft als titel Autismevriendelijk wonen – Volwassenen met autisme: een vergeten groep op de woningmarkt?

Deze brochure is te downloaden als pdf (10 Mb) PAS Brochure Autismevriendelijk wonen of direct te lezen via ISSUU.

 

Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen? Dat kan ook...

Maak dan € 3,00 (= kostprijs & verzendkosten) over naar rekeningnummer IBAN: NL13 RABO 0123 5731 65 ten name van Personen uit het Autisme Spectrum. Vergeet niet uw naam en verzendadres te vermelden! Dus maak het bedrag over o.v.v. "Brochure wonen voor {uw naam} {verzendadres}"

Wij verzorgen dan de verzending. PAS is een vrijwilligersorganisatie, houd rekening met een levertijd.

Help ons de brochure te verspreiden!
De brochure is geheel zonder subsidie tot stand gekomen en wordt door PAS toegestuurd aan gemeenten, woningcorporaties, bouwondernemers, architecten, ggz-instellingen, zorgaanbieders, en andere partijen. Als u ons hierbij financieel wilt ondersteunen dan is uw bijdrage van harte welkom op rekening NL13 RABO 012 357 3165 ten name van Personen uit het Autisme Spectrum.

Publicaties vermeld in de brochure
In de brochure worden enkele publicaties vermeld die volwassenen met autisme en hun woonwensen als onderwerp hebben. Ze zijn hier als PDF zijn te downloaden:

  • Huis voor Kees pdf button Auteur Tess Adelaar. De wooneisen en -wensen van 55-plussers met een vorm van autisme en een normale of hoge begaafdheid met betrekking tot het interieur, de woning en de omgeving. Adviesrapport. MWD Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 2008
  • Huisvestingkaders Autisme. pdf button Auteur Nico van der Beek. Rapport. HBO Bouwkunde, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2009
 

Voorlichting over autisme geven of aanvragen

altPAS vindt het belangrijk om een genuanceerd beeld van autisme neer te zetten. Daarom geven we voorlichtingen met ervaringsdeskundige sprekers. Vanaf nu is het mogelijk om via de website zo'n voorlichting over autisme aan te vragen.
We zijn ook nog op zoek naar meer mensen met een vorm van autisme die namens PAS voorlichtingen over autisme willen geven. Meer informatie? Lees verder...

 

Lid worden!

Wij nodigen u van harte uit om lid te worden van PAS, wanneer u een diagnose in het autisme spectrum heeft (of een zeer sterk vermoeden) en 18 jaar of ouder bent. Het lidmaatschap kost slechts 20 euro per jaar. Lid worden kan door het uitprinten, invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier (PDF).

Uw lidmaatschap betekent veel voor ons, maar ook voor u. Met meer mensen is het eenvoudiger om activiteiten te organiseren zoals gespreksgroepen, contactdagen, voorlichtingsbijeenkomsten of het opleiden van ervaringsdeskundigen. Hoe meer leden PAS heeft, des te beter kunnen wij onze gezamenlijke belangen behartigen.

Tot de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) behoren klassiek autisme, Hoogfunctionerend Autisme (HFA), de stoornis van Asperger en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS). Ook wanneer u een sterk vermoeden heeft dat u een ASS heeft, maar u heeft geen officiële diagnose, kunt u lid worden van PAS.

Kent u mensen uit uw omgeving die tot de doelgroep van PAS behoren? Dan vinden wij het erg fijn wanneer u hen wijst op het bestaan van PAS en de mogelijkheid om lid te worden. Een folder met informatie over onze vereniging is hier te downloaden.

 

Privacy

PAS gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Wij verstrekken geen informatie over leden en geven dus ook geen antwoord op de vraag of iemand lid is. Lidmaatschapsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het onderhouden van het contact tussen de vereniging en u als lid. De overige gegevens die wij van u vragen verwerken wij anoniem en dienen als basis voor onze keuzes en het ontwikkelen van activiteiten.